Duyurular / Haberler

21.12.2015
Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-2012) Başlangıç Toplantısı...

03.12.2015
35. Enerji Verimliliği Haftası...

20.10.2015
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Resim ve Öykü Yarışması...

12.10.2015
2015 Yılı Gönüllü Anlaşma (GA) Başvuruları 01 Ekim 2015 ile 30 Ekim 2015 tarihleri arasında alınacaktır...

27.07.2015
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Taslağı görüşe açılmıştır...

25.06.2015
Enerji Yöneticisi/Etüt-Proje Merkezi Sınavları 21 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir...

03.06.2015
Almanya Enerji Ajansı (dena) Enerji Verimliliği Yarışması...

26.05.2015
Uluslararası Sanayi Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimi 04-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi...

22.05.2015
Düzenli Depolama Sahaları Hakkında Bilgi Anketi Yayınlandı...

20.05.2015
ETKB/YEGM-TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması Derecelendirme Sonuçları...

04.05.2015
Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı İle İlgili Organizasyon Hizmetinin Satılması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre Kapalı Teklif Usulü İle İhale Edilecektir...

22.04.2015
Çanakkale zaferinin 100.yılı resmi web sayfasi...

22.04.2015
2015 yılı UNESCO tarafından 'Uluslararası Işık Yılı' olarak ilan edilmiştir...

11.04.2015
YEGM-TÜBITAK Ortaögretim Ögrencileri Enerji Verimliligi Proje Yarismasi Ön Degerlendirme Sonuçlari...

07.04.2015
Enerji Yöneticilerine Yönelik Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) Kullanıcı Eğitimi...

17.03.2015
Yaz saati uygulaması...

05.03.2015
Rüzgar enerjisi santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi'ne bağlanması hakkındaki yönetmelik 25.02.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır...

18.02.2015
2015 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları 2. Dönem olarak 01 Nisan 2015 ile 30 Nisan 2015 tarihleri arasında alınacaktır...

09.02.2015
Türkiye Ulusal Yenilenebilir Eylem Planı...

29.01.2015
6. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 14-17 Ocak 2014 Tarihlerinde İstanbul’da Gerçekleştirildi...

26.01.2015
Yeni Binalar İçin Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ekonomik Fizibilite Aracı Algoritmasının Geliştirilmesi İşi...

23.01.2015
05.01.2015 tarihinde düzenlenmiş olan merkezi sınav sonuçları yapılan inceleme neticesinde yeniden değerlendirilmiştir...

23.01.2015
Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar yayınlanmıştır...

12.01.2015
05.01.2015 Tarihinde Yapılan Merkezi Sınav Sonuçları Açıklandı...

06.01.2015
2015 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları 01 Ocak 2015 ile 02 Şubat 2015 tarihleri arasında alınacaktır...

31.12.2014
5 Ocak 2015 Tarihinde Yapılacak Olan Enerji Yöneticisi, Bina Etüt Proje ve Sanayi Etüt Proje Sınavlarına Girmeye Hak Kazananların Listesi. (DİKKAT: SINAV İKİ AYRI MERKEZDE YAPILACAKTIR)...

25.12.2014
2015 Yılında Uygulanacak Eğitim Ücretleri...

24.12.2014
Enerji Yöneticilerine Yönelik 'Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) Kullanıcı Eğitimi' Başvuruları...

20.12.2014
2014 Yılı Başvurularından EVKK Kararıyla Desteklenmesi Uygun Görülen VAP’lar...

19.12.2014
2014 Yılı Resim-Öykü Yarışması Dereceye Giren Öğrencilerin Listesi...

11.12.2014
YEGM-TÜBİTAK Orta Öğretim Öğrencileri Proje Enerji Verimliliği Proje Yarışması...

09.12.2014
2015 Yılında Düzenlenecek Olan Merkezi Sınav Tarihleri ve Sınav Ücretleri Belirlendi...

24.11.2014
Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi ve Atık Isıdan Elektrik Üretimi Tesisi Değerlendirme Belgesi Başvuru Kılavuzu...

05.11.2014
İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Arasında Resim ve Öykü Yarışmasının Duyurusu MEB İnternet Sitesinde Yayınlanmıştır...

21.10.2014
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Elektriğe Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı Genel Müdürlüğümüz Tarafından Hazırlanmıştır...

30.09.2014
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı...

19.09.2014
Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı...

11.08.2014
Tüm RES'lerin 31 MAYIS 2015 tarihine kadar RİTM'e bağlanması zorunlu hale getirilmiştir...

18.07.2014
2014 Yılı 'Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması (SENVER – 15)' Duyurusu...

15.07.2014
07.07.2014 Tarihinde Yapılan Merkezi Sınav Sonuçları Açıklandı...

01.07.2014
7 Temmuz 2014 Tarihinde Yapılacak Olan Enerji Yöneticisi, Bina Etüt Proje ve Sanayi Etüt Proje Sınavlarına Girmeye Hak Kazananların Listesi ve Sınava Girecekleri Yerler (SINAV İKİ AYRI MERKEZDE YAPILACAKTIR)...

20.06.2014
Uluslararası Sanayi Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimi 02-13 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir...

12.05.2014
2014 Yılı İkinci Merkezi Sınavı 7 Temmmuz 2014 Tarihinde Gerçekleştirilecektir...

24.04.2014
YEGM-TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları...

14.04.2014
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü etkinlikleri kapsamında TÜREB Fotoğraf Yarışması düzenlenecektir...

11.04.2014
Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı Görüşe Açılmıştır...

10.04.2014
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ekonomik Analiz Aracı (YET-EAA) Algoritma Geliştirilmesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanması, YET-EAA Yazılımının Geliştirilmesi Aşamasında Danışmanlık Hizmetleri Verilmesi...

09.04.2014
Teknik Etkileşim Analizi (TEA) İş Akışı...

24.03.2014
7 – 18 Nisan 2014 Tarihleri Arasında Enerji Yöneticisi Eğitimi Devam Etmektedir...

18.03.2014
Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi...

10.03.2014
Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütmek İsteyen Tüzel Kişilerin Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi(EVD) Olarak Yetkilendirilmesi İle İlgili Değerlendirmelere İlişkin Kılavuz ve Ekleri...

03.03.2014
Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası (BEPA)’nın tanıtımı Sayın Bakanımız Taner YILDIZ tarafından 12/02/2014 tarihinde gerçekleştirildi...

06.02.2014
5. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 8-11 Ocak 2014 tarihleri arasında İstanbul’da Gerçekleştirildi...

29.01.2014
166 Adet Kamu Binasının Enerji Verimliliği Etüdünün yapılması hizmet alımı işine yönelik İhale, 21 Şubat 2014 tarihinde saat 14:00’ te Genel Müdürlüğümüz Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı zemin kat toplantı salonunda yapılacaktır...

29.01.2014
21.01.2014 Tarihinde Yapılan Merkezi Sınav Sonuçları Açıklandı...

28.01.2014
2014 Yılı Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) Başvuruları Ocak 2014 Ay’ı Yerine Nisan 2014 Ay’ı İçerisinde Alınacaktır...

27.01.2014
Kurum, Kuruluş ve Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirletleri Tarafından Verilecek Olan Enerji Verimliliği Eğitimleri 2015 Yılı Programı

22.01.2014
Lisanssız Elektrik Üretimi İle İlgili Teknik Değerlendirme Formu...

21.01.2014
Türkiye’de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi Hibe Programı Proje Başvurusu Sonuçları...

15.01.2014
21 Ocak 2014 Saat 14:00’de Gerçekleştirilecek Olan Bina Etüt Proje, Sanayi Etüt Proje ve Enerji Yöneticisi Merkezi Sınavlarına Katılmaya Hak Kazananların ve Sınav Yerlerinin Listesi...

14.01.2014
2014 Yılında Uygulanacak Eğitim Ücretleri...

14.01.2014
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Uygulama Tesisinin EVD’ler Tarafından Kullandırılmasına Yönelik 2014 Yılı Bedeli...

02.01.2014
Led Pilot Projeleri

18.12.2013
Enerji Verimliliği Konulu Öykü ve Resim Yarışmasında Dereceye Girenler (2013)...

09.12.2013
Biyokütle ve Biyokütle/Kömür Karışımlarının Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi Tamamlandı...

05.12.2013
Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı...

18.11.2013
Türkiye'de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi Kapsamında Uzman Alım İlanı Duyurusu...

15.11.2013
2013 Yılı Eğitim Veren Kurum, Kuruluş ve Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinin Eğitim Tarihleri...

13.11.2013
Türkiye’nin ilk Rüzgar İzleme ve Tahmin Merkezi(RİTM), Genel Müdürlüğümüz’de Bakanımız Sayın Taner YILDIZ’ın katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı...

04.11.2013
2014 Yılı TÜBİTAK ve YEGM Ortaöğretim Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması Duyurusu...

01.11.2013
CNS Sistemleri Mania Kriterleri Yönetmeliği Yenilendi...

08.10.2013
Enerji Verimliliği Konulu Resim ve Öykü Yarışması Duyurusu...

07.10.2013
2013 Yılı Gönüllü Anlaşma(GA) Desteklerine Yönelik Başvurular 01 Ekim-31 Ekim 2013 Tarihleri Arasında Alınacaktır...

04.10.2013
Türkiye’de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi(EVÜdP) Hibe Programı Son Başvuru Tarihi 15.11.2013 Olarak Belirlenmiştir...

06.09.2013
'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' 04.09.2013 tarihinde 28755 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlandı...

29.07.2013
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Uygulama Tesisi Kullanımına İlişkin Usul, Esaslar ve Sözleşme Taslağı...

15.07.2013
Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması (SENVER-14) Duyurusu...

11.07.2013
Tüm RES’lerin RİTM Bağlantı Teknik Özellikleri Yayınlandı...

10.07.2013
2013 Yılı Başvurularından EVKK Kararıyla Desteklenmesine Karar Verilen VAP’lar...

08.07.2013
01.07.2013 Tarihinde Yapılan Merkezi Sınav Sonuçları Açıklandı...

04.07.2013
Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi - TÜREK 2013, 6-7 Kasım 2013 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecektir...

03.07.2013
TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) Kapsamında ‘Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Yerli Güneş Enerjisi Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLGES)’ İhtiyaç Başlığına Yönelik, Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) Tarafından Çağrı Duyurusu...

28.06.2013
Enerji Verimliliği Projeleri için İş ve Finansman Planı Hazırlanması' Eğitimi...

26.06.2013
2013 Yılı İkinci Merkezi Sınavı 1 Temmmuz 2013 Tarihinde Gerçekleştirilecektir...

25.06.2013
Tekstil Sektörü Çalıştayı Tamamlandı...

14.06.2013
Ana Gündemi 'Enerji' Olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 26. Toplantısı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Yapıldı...

13.06.2013
Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı Organizasyonu...

15.05.2013
Enerji Yöneticisi, Bina/Sanayi Etüt Proje Sertifikalarının Verilmesine Başlanmıştır...

13.05.2013
Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı İle İlgili Organizasyon Hizmetinin Satılması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre Kapalı Teklif Usulü İle İhale Edilecektir...

08.05.2013
TÜREB II. Fotoğraf Yarışması...

26.04.2013
Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütmek İsteyen Tüzel Kişilerin Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi(EVD) Olarak Yetkilendirilmesi İle İlgili Değerlendirmelere İlişkin Kılavuz ve Ekleri...

26.04.2013
2013 Yılı TÜBİTAK-ETKB/YEGM Ortaöğretim Öğrencileri Arası Enerji Verimliliği Proje Yarışması Kesin Sonuçları...

29.03.2013
2012 Yılı Başvurularından EVKK Kararıyla Desteklenmesi Uygun Görülen VAP’lar...

06.03.2013
ENAR Projesi Başvuruları Başladı...

12.02.2013
2013 Yılında Uygulanacak Eğitim Ücretleri...

04.02.2013
28 Ocak 2013 Tarihinde Yapılan Merkezi Sınav Sonuçları Açıklandı...

02.01.2013
2013 Yılı Verimlilik Arttırıcı Proje(VAP) Başvuruları...

28.12.2012
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(ETKB) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü(YEGM) 2013 YILI MERKEZİ SINAV DUYURUSU...

21.12.2012
Proje, Öykü ve Resim Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilerin İsim ve Okulları...

12.12.2012
Bakanımızın 2013 Yılı Plan ve Bütçe Konuşma Metni...

07.12.2012
Ortaöğretim Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması 2013 Duyurusu...

13.11.2012
Sokak Aydınlatmada Pilot Projeler...

05.10.2012
Enerji Bakanlığı ile AR-GE İşbirliği...

04.10.2012
Afrika Ülkelerine Yönelik Yenilenebilir Enerji Çalıştay ve Ziyaret Programı...

04.10.2012
Üçüncü Ülke Eğitim Programı...

27.09.2012
1 Milyon Liralık Projeye 300 Bin Lira Civarında Hibe...

05.08.2012
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu Gündem Önerisi Formu...

04.08.2012
Gönüllü Anlaşma İzleme Formları...

Sayfa Başına Dön | Anasayfa