2018 Yılı Yerli Aksam İmalat Aşamaları

2018 Yılı Yerli Aksam İmalat Aşamaları

2019 yılı ve daha sonrası için yerli katkı ilave fiyatından faydalanmak üzere başvuru yapmak isteyen firmalar aşağıda belirtilen hususları azami olarak yerine getirmeleri gerekmektedirler.

Lisans sahibi tüzel kişiler, 24.06.2016 tarih ve 29752 sayılı 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik' kapsamında gerçekleştirmekte oldukları ve gerçekleştirecekleri enerji üretim tesisleri için (RES kule ve kanadı hariç) aşağıda belirtilen üretim aşamalarında Bakanlığımızı haberdar etmeleri gerekmektedir.

Birinci aşama; ilgili enerji üretim tesisi için genel olarak malzeme tedarikinin (hammadde veya yarı hammadde) yapılıp imalatın başladığı zamandır.

İkinci aşama ise aksam/bütünleştirici parçanın imalatının tamamlanmasına yakın olan veya en geç atölye montajının yapılacağı aşamadır.

Üçüncü ve son aşama ise Yerli Aksam Yönetmeliğinde belirtildiği gibi enerji üretim tesisinin sahada kurulumunun yapıldığı zamandır. Tüm bu safhalarda Bakanlığımız Yerli İmalat Tespit Heyeti enerji üretim tesisinin imalatını ve yerinde kullanılıp kullanılmadığını denetleyerek raporlayacaktır. İlgili enerji üretim tesisi yetkilisinin (veya sistem tedarikçisinin) yukarıda belirtilen imalat ve montaj aşamalarında Bakanlığımızı haberdar etmemesi ve dolayısıyla yerli katkı payını alamamaları halinde tüm sorumluluk kendilerinde olacaktır.

Üretime hâlihazırda başlamış olan enerji üretim tesislerinin imalat kontrolleri için, ilgili firmalar Bakanlığımızı ivedilikle haberdar etmek zorundadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.


Sayfa Başına Dön | Anasayfa