Enerji Verimliliği Eğitim Materyallerinin Güncellenmesi

Enerji Verimliliği Eğitim Materyallerinin Güncellenmesi

23/08/2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde, eğitim konusunda yetkilendirilmiş kurumların ve şirketlerin katılımıyla “Enerji Verimliliği Eğitim Materyallerinin Güncellenmesi” konulu Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bahse konu toplantıya Genel Müdürlüğümüzün davetiyle, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Efektif Endüstriyel Enerji, Siemens ve Som Akademi temsilcileri katılmış olup “Enerji Verimliliği Eğitim Materyallerinin Güncellenmesi” çalışmaları kapsamında; enerji verimliliği eğitim müfredatının ve ders kitaplarının teknolojik gelişmelere uyumlu şekilde yenilenmesi, standart ders sunuları ve notlarının oluşturulması, hesaplama araçlarının geliştirilmesi ve soru bankasının güncellenmesi konuları görüşülmüştür.

Enerji verimliliği eğitimlerinin geliştirilmesi ve ihtiyaçların tespiti konusunda yapılan değerlendirmeler ile Genel Müdürlüğümüz bünyesinde “Enerji Verimliliği Eğitim Materyallerinin Güncellenmesi” konusunda çalışmalar başlamıştır.Sayfa Başına Dön | Anasayfa