Mart 2016 döneminde teknik değerlendirmesi uygun bulunan başvurular

Mart 2016 döneminde teknik değerlendirmesi uygun bulunan başvurular

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 7’nci maddesi onuncu fıkrasında “Teknik değerlendirmesi uygun bulunan başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar YEGM internet sayfasında ilan edilir. İlan edilen rüzgar enerjisine dayalı başvuru sahipleri Teknik Etkileşim İzni için TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne başvuruda bulunur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge YEGM’in ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde YEGM'e sunulur. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne Teknik Etkileşim İzni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin Teknik Etkileşim İzni sonucuna kadar bekletilmesi için,

YEGM tarafından İlgili Şebeke İşletmecisine bildirilir. İlgili Şebeke İşletmecisince (a) bendi kapsamındaki başvurular reddedilir.” hükmü amirdir. Özellikle rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi başvuru sahiplerinin mağduriyetlerinin oluşmaması adına Genel Müdürlüğümüz internet sitesini takip etmeleri faydalı olacaktır.

Her ay teknik değerlendirmesi Genel Müdürlüğümüzce uygun bulunan başvurulara ait teknik değerlendirme raporları ilgili şebeke işletmecisinin linkinde yer almakta olup organize sanayi bölgelerinde yer alan başvurular bölgede görevli şebeke işletmecisinin linkinde yer almaktadır.

1- ADM EDAŞ Bölgesi
2- Akdeniz EDAŞ Bölgesi
3- AKEDAŞ EDAŞ Bölgesi
4- Aras EDAŞ Bölgesi
5- AYEDAŞ Bölgesi
6- Başkent EDAŞ Bölgesi
7- Boğaziçi EDAŞ Bölgesi
8- Çamlıbel EDAŞ Bölgesi
9- Çoruh EDAŞ Bölgesi
10- Dicle EDAŞ Bölgesi
11- Fırat EDAŞ Bölgesi
12- Gediz EDAŞ Bölgesi
13- Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. Bölgesi
14- Meram EDAŞ Bölgesi
15- Osmangazi EDAŞ Bölgesi
16- Sakarya EDAŞ Bölgesi
17- Toroslar EDAŞ Bölgesi
18- Trakya EDAŞ Bölgesi
19- Uludağ EDAŞ Bölgesi
20- Van Gölü EDAŞ Bölgesi
21- Yeşilırmak EDAŞ Bölgesi

Sayfa Başına Dön | Anasayfa