Türkiye’de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi(EVÜdP) Hibe Programı

                                              Türkiye’de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi (EVÜdP)
                                                                               Hibe Programı Başvuru Çağrısı
                                                                                  (Ref: EVUDP PIMS 4014/HP)

'Türkiye’de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi' kapsamında, projenin amacına ve odaklandığı ürün gruplarına uygun olarak, Türkiye genelinde enerji verimliliği konusunda üniversitelerde yapılan akademik çalışmaların artmasına katkı sağlamak, kapasite geliştirmek ve lisans veya lisansüstü düzeyde, zorunlu/seçmeli veya yaz okulu kapsamında en az bir ders programı açılmasını veya mevcut müfredatta yer alan ders programlarında elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliği konusuna daha fazla yer verilmesini sağlamak amacıyla araştırma projeleri mali olarak desteklenecektir.

Proje başvuru çağrısı ile ilgili detayların yer aldığı Hibe Programı Başvuru Rehberi’ne aşağıdaki linklerin yanı sıra www.tr.undp.org ve www.evudp.net adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

Rehber, Türkçe ve İngilizce hazırlanmıştır. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda İngilizce rehber geçerli olacaktır.

Son başvuru tarihi: 15 Kasım 2013, Cuma 17:00

Dokümanlar
Broşür
EVUDP-Hibe Programı Başvuru Rehberi(PDF)
EVUDP-Hibe Programı Başvuru Rehberi(WORD)
EVUDP-Grant Programme Application Guide(PDF)
EVUDP-Grant Programme Application Guide(WORD)

Hibe Programı ile ilgili olarak 23 Ekim 2013 tarihinde saat 14:00’da Ankara Dedeman Oteli’nde bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.


Sayfa Başına Dön | Anasayfa