Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi Kapsamında Uzman Alımı

Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi Kapsamında Uzman Alım İlanı

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) aracılığıyla yürütülmekte olan “Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi” kapsamında “Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı (BBTY)” ile ilgili birtakım faaliyetler aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyetin ilk aşamasının kapsamı şu şekilde planlanmıştır:
1- Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı (BBTY)’nın Türkiye koşullarına uyarlanması amacıyla bir “Adaptasyon Raporu” hazırlanması,
2- BBTY’nin yeni yapılacak kamu ve özel binaların projelendirilmesinde kullanımını kolaylaştırmak amacıyla bir “Uygulama Kılavuzu” hazırlanması.

İlk aşama faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde ihtiyaç duyulan birtakım uzmanlık alanlarına ilişkin iş ilanı http://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/operations/jobs.html web adresinde yayınlanmıştır.

Bu çerçevede, aşağıdaki uzmanlık alanlarında olası danışmanlık pozisyonları için bireysel danışmanlar/şirketler başvuru yapmak üzere teşvik edilmektedir:
1- Binalarda Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik Uzmanı (Mühendis) (Yerli Uzman)
2- Binalarda Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik Uzmanı (Mimar-Uluslararası Uzman)
3- Geleneksel Bina Mimarisi Uzmanı (Yerli Uzman)
4- Bina Bilgi Modelleme Uzmanı (Yerli veya Uluslararası Uzman)
5- Sürdürülebilir Bina Tasarımı için Yazılım Programları Uzmanı (Yerli veya Uluslararası Uzman)
6- Bina İnşaatı Mevzuatları Uzmanı (Yerli Uzman)
7- Bina Statiği Uzmanı (Yerli Uzman)
8- Bina Havalandırma Uzmanı (Yerli Uzman)
9- Bina Akustik Uzmanı (Yerli Uzman)
10- Bina Aydınlatma Uzmanı (Yerli Uzman)
11- Bina Malzemeleri ve Yaşam Döngüsü Analizi Uzmanı (Yerli Uzman)
12- Yaşam Boyu Maliyet Analizi Uzmanı (Yerli Uzman)
13- Binalarda Katı Atık Yönetimi Uzmanı (Yerli Uzman)
14- Binalarda Su Kullanımı ve Yönetimi Uzmanı (Yerli Uzman)
15- Proje Yönetimi Destek Uzmanı (Yerli Uzman)


Sayfa Başına Dön | Anasayfa