2013 Yılı İkinci Merkezi Sınavı 1 Temmmuz 2013 Tarihinde Gerçekleştirilecektir

                                                                                                    DUYURU
          1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK MERKEZİ SINAVLARA KATILMASI UYGUN BULUNANLAR

27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ve 18/09/2012 tarih ve 28415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, enerji yöneticisi ve/veya etüt-proje eğitimine katılanlara sertifika verilebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat 14:00’da YEGM Kampusu’nda düzenlenecek olan “Enerji Yöneticisi Merkezi Sınavı”, “Sanayi Etüt-Proje Merkezi Sınavı” ve “Bina Etüt-Proje Merkezi Sınavı”na girmesi uygun bulunanlar ve atandıkları sınav salonları ile ilgili bilgiler ekte verilmektedir.

Sınavlara girmesi uygun bulunanlar salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, atandıkları sınav salonunun önünde sınavın başlama saatinden  en az 1 saat önce  hazır bulunmalıdır. Sınavlara girmesi uygun bulunanlar sınava sadece atandıkları sınav yerlerinde girebileceklerdir.

Sınava Gireceklerin Sınav Kılavuzunda yer alan “Sınavlara Girerken Bulundurması Gereken Belgeler İle Sınavda Kullanılacak Araç ve Gereçler”, “Sınavın Uygulanması” ve “Sınavda Uyulması Gereken Kurallar” bölümündeki uyarıları dikkate almaları ve sınav sırasında sınavın gerçekleştirilmesinde görev alacak Genel Müdürlüğümüz personeline yardımcı olmaları rica olunur.

Enerji Yöneticisi Merkezi Sınavına Katılması Uygun Bulunanlar ve Atandıkları Sınav Salonu
Sanayi Etüt-Proje Merkezi Sınavına Katılması Uygun Bulunanlar ve Atandıkları Sınav Salonu
Bina Etüt-Proje Merkezi Sınavına Katılması Uygun Bulunanlar ve Atandıkları Sınav Salonu

Dikkat:  Yapılacak olan sınavlar “Fark Sınavı” olmayıp, başvurularında fark sınavına katılmak istediklerini belirten kişilerin başvuruları dikkate alınmamıştır. Fark Sınavları ile ilgili tarih, başvuru şartları ve sınav yeri bilgileri Genel Müdürlüğümüz web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.

Sınav Yeri:  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) Kampusü Eskişehir Yolu 7. Km No:166 (Kentpark Yanı) ANKARA


Sayfa Başına Dön | Anasayfa