28 Ocak 2013 Tarihinde Yapılan Merkezi Sınav Sonuçları Açıklandı...

27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” ve 18/09/2012 tarih ve 28415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca, enerji yöneticisi” ve/veya etüt-proje eğitimine katılanlara sertifika verilebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından 28 Ocak 2013 tarihinde düzenlenmiş olan “Enerji Yöneticisi” ve “Sanayi Etüt-Proje” Merkezi Sınavları Sonuçları aşağıdaki gibidir.

Enerji Yöneticisi Merkezi Sınavı Sonuçları
Sanayi Etüt-Proje Merkezi Sınavı Sonuçları
Sınav Kılavuzu

             

Sayfa Başına Dön | Anasayfa