2013 Yılında Uygulanacak Eğitim Ücretleri...

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında 2013 yılında uygulanacak eğitim ücretleri Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun 24/12/2012 tarihli ve 2012/4 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Eğitim Türü 2013 Yılında Uygulanacak Eğitim Ücretleri
1. Eğitim Modülü Taban Ücretleri 500 TL
1. Eğitim Modülü Tavan Ücretleri 750 TL
2. Eğitim Modülü Taban Ücretleri 750 TL
2. Eğitim Modülü Tavan Ücretleri 1.500 TL
3. Eğitim Modülü Taban Ücretleri(Bina veya Sanayi) 1.500 TL
3. Eğitim Modülü Tavan Ücretleri(Bina veya Sanayi) 3.000 TL


Kamu kurum ve kuruluşlarında enerji verimliliği ve enerji yönetimi konularında görevlendirildiği belirtilmek suretiyle Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerine katılımı ilgili kamu kurum veya kuruluşunca yazılı olarak istenen kamu personeli için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından eğitim ücreti alınmayacaktır. Söz konusu kamu personelinin enerji yöneticisi eğitimlerine ücretsiz katılımı, imkanlar çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek kontenjan ile sınırlı olacaktır.

Sayfa Başına Dön | Anasayfa