Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlas(BEPA) Tanıtımı

Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası (BEPA)’nın tanıtımı Sayın Bakanımız Taner YILDIZ tarafından 12/02/2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. BEPA’nın tanıtım toplantısı Genel Müdürümüzün sunumu ve geniş bir medya katılımı ile yapılmıştır.

                                                               

BEPA Ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. BEPA içeriğinde il ve ilçe bazında bitkisel üretim, hayvan ve orman varlığımız; bitkisel, hayvansal, orman atıkları ile kentsel organik katı atıkların miktarı, bu atıklardan elde edilebilecek enerji değerleri yer almaktadır. Bu bilgileri içeren BEPA, Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak web sitesinden kamuoyuna sunulmuştur.

                                                               

BEPA ile,
Ülkemizin biyokütle enerji potansiyelinin güncel olarak belirlenmesi,
Bakanlığımızın yenilenebilir elektrik üretimindeki hedeflerine paralel olarak, biyokütleden elektrik üretiminin artırılması için biyokütle kaynaklı elektrik üretim tesislerini kurmak isteyen yatırımcıların yönlendirilmesi,
                                                               

Mevcut biyokütle kaynaklı elektrik üretim santrallerinin ve biyoyakıt işleme lisansı sahibi firma bilgilerinin kamuoyuna sunulması amaçlanmıştır.

Sayfa Başına Dön | Anasayfa