5. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı

                                                                                                                                                                                                                              SONUÇ BİLDİRGESİ
33. Enerji Verimliliği Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında 5. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 8-11 Ocak 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

5. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı açılışında Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Sayın Hasan Murat MERCAN, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanvekili Hüseyin ÜZÜLMEZ, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Murat AYDIN, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Mehmet SOĞANCI ve Genel Müdürümüz Sayın Yusuf YAZAR, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda katılımcı yer aldı.

          

Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nın ilki 2009, ikincisi 2011 yılında düzenlenmiş olup, yoğun ilgi ve istek üzerine 2012 yılından itibaren etkinliğin her yıl düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ziyaretçi sayısının her yıl düzenli olarak arttığı forum ve fuarda, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçi yer aldı. 2009 yılından itibaren 2 gün olarak gerçekleştirilen forum ve fuar, 2014 yılından itibaren 4 güne çıkarılarak enerji verimliliğine yönelik faaliyette bulunan ve faaliyetlerini geliştirmekte olan çok sayıda ulusal ve uluslararası firmanın bir araya geldiği ve ürünlerini sergilediği önemli bir etkinlik oldu.

5. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda yurt içinden ve yurt dışından üniversite, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarından uzman kişilerin katılımı ile ülkemizde ve dünyada enerji alanında yürütülen çalışmaların, gelişmelerin paylaşıldığı, kaynaktan nihai tüketime kadar enerjinin her aşamada verimli ve etkin kullanılması için yapılan çalışmaların ve gelişmelerin ele alındığı oturumlara ilgi oldukça yoğundu.

          

Ayrıca TÜBİTAK, YEGM ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile ilköğretim öğrencileri arasında resim ve öykü, orta öğrenim öğrencileri arasında enerji verimliliği konulu proje yarışması düzenlendi. Genel Müdürlüğümüz ile TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri Arası Enerji Verimliliği Proje Yarışması ile İlköğretim Öğrencileri Arası Enerji Verimliliği Konulu Resim ve Öykü Yarışmasında dereceye giren öğrenciler belirlenmiş olup 10 Ocak 2014 tarihinde Sultan Sarnıcı’nda düzenlenen 5. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı Gala Yemeği’nde Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI’nın da katıldığı gecede yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından verildi.

          

5. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı kapanışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

          

          

Bakanlığımızın enerji politikaları çerçevesinde; enerji verimliliğinin artırılması amacıyla başarılı projelerin duyurulması ve teşvik edilmesi etkin bir politika aracı olarak değerlendirilmektedir. Bu düşünceden hareketle endüstriyel işletmelerimizin uyguladığı enerji verimli ve çevreye duyarlı projelerin ve teknolojilerin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması, endüstriyel işletmeler arasında bilgi alışverişinin artırılması, enerji verimliliği konusunda yeni ve benzer çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmalarının (SENVER) 2013 yılında 14’üncüsü düzenlenmiştir. Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması (SENVER-14) “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP)”, “Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET)” ve “Enerji Verimli Ürün (EVÜ)” olmak üzere üç ana gruptan oluşmuştur. Katılan ve dereceye giren firmalara ödülleri 11 Ocak 2014 tarihinde 5. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK tarafından verildi.

          

          

Sayfa Başına Dön | Anasayfa