Yönetmelik Taslağı

30/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen “Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak elektrik enerjisi üretimi yapan tüzel kişiler, ürettikleri elektrik enerjisinin kaynağının yenilenebilir kaynak olduğuna dair Bakanlıktan Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi alabilir. Söz konusu belgenin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” ifadesi kapsamında “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Elektriğe Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı” Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmıştır.

Söz konusu Taslak Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilir, görüşlerinizi akorkmaz@yegm.gov.tr ve ucalikoglu@yegm.gov.tr mail adreslerine 14 Kasım 2014 tarihine kadar iletebilirsiniz...

YÖNETMELİK TASLAĞISayfa Başına Dön | Anasayfa