166 Adet Kamu Binasının Enerji Verimliliği Etüdünün Yapılması İşinin İhalesi

166 Adet Kamu Binasının Enerji Verimliliği Etüdünün yapılması hizmet alımı işine yönelik İhale, 21 Şubat 2014 tarihinde saat 14:00’ te Genel Müdürlüğümüz Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı zemin kat toplantı salonunda yapılacaktır. İhale ile ilgili gerekli dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: İhaleye katılabilmek için Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketinin Yetki Belgesi geçerlilik süresinin 01.11.2014 tarihinden önce bitmemiş olması şarttır.

İhale İle İlgili Dokümanlar:
1- İdari Şartname
2- Teknik Şartname
3- Zeyilname
4- Bina Listesi
5- Etüt Raporu Formatı
6- Sözleşme Tasarısı

Standart Formlar:
1- Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi
2- Banka Referans Mektubu Formu
3- Bilanço Bilgileri Tablosu
4- Birim Fiyat Teklifi Cetveli
5- Birim Fiyat Teklifi Mektubu
6- Geçici Teminat Mektubu
7- İş Deneyimini Gösteren Ortağa Ortaklık Durum Belgesi
8- İş Ortaklığı Beyannamesi
9- Kesin Teminat Mektubu
10- Yüklenici İş Bitirme Belgesi


Sayfa Başına Dön | Anasayfa