Led Pilot Projeleri

LED PİLOT PROJELERİ
Genel Müdürlüğümüz tarafından enerji verimli teknolojilerin kullanılması bağlamında çok önemli bir noktaya gelinmiş olup Türkiye'de LED’li Yol ve Açık Alan Aydınlatmasına Geçiş ve Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Projesi kapsamında LED ile sokak aydınlatması konusunda pilot projeler gerçekleştirilmiştir.

PİLOT PROJE I – İNÖNÜ BULVARI - ANKARA
İlk pilot projede Ankara İnönü Bulvarındaki 46 adet sodyum buharlı armatürün LED armatürlerle değişimi geçekleştirilmiştir.

                                                                 

                                                                 

PİLOT PROJE II – DİKMEN CADDESİ, TBMM ÖNÜ - ANKARA
İkinci pilot projede Dikmen Caddesinin TBMM önünde yer alan kısmındaki 54 sodyum buharlı armatür LED armatürlerle değiştirilmiştir.

                                                                       

                                                                       

PİLOT PROJE III – MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ - ANKARA
Üçüncü pilot projede Ankara Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde yer alan 42 adet sodyum buharlı armatür LED armatürlerle değiştirilmiştir.

                                                                                 

PİLOT PROJE IV – CUMHURİYET BULVARI – İZMİR
Dördüncü pilot proje kapsamında İzmir Cumhuriyet Bulvarındaki mevcut 20 adet sodyum buharlı armatürün LED armatürlerle değişimi gerçekleştirilmiştir.

                                                         

PİLOT PROJE V – MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CADDESİ – ESKİŞEHİR
Son olarak da Eskişehir Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde gerçekleştirilen pilot proje kapsamında mevcut 53 adet sodyum buharlı armatürün LED armatürlerle değişimi gerçekleştirilmiştir.

                                                                                     

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023
28215 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023”te yer alan 3. Stratejik Amaçta enerji verimli ürünlere yönelik atıfta bulunulmuştur:
1. Sanayi ve hizmetler sektöründe enerji yoğunluğunu ve enerji kayıplarını azaltmak
2. Binaların enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak; yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaları yaygınlaştırmak
3. Enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümünü sağlamak
4. Elektrik üretim, iletim ve dağıtımında verimliliği artırmak; enerji kayıplarını ve zararlı çevre emisyonlarını azaltmak
5. Motorlu taşıtların birim fosil yakıt tüketimini azaltmak; yük ve yolcu taşımacılığında demiryollarının ve şehir içinde toplu taşımanın payını artırmak; şehir içi ulaşımda gereksiz yakıt sarfiyatını önlemek ve çevreye zararlı emisyonlarını düşürmek
6. Kamu kuruluşlarında enerjiyi etkin ve verimli kullanmak
7. Kurumsal yapıları, kapasiteleri ve işbirliklerini güçlendirmek; ileri teknoloji kullanımını ve bilinçlendirme etkinliklerini artırmak; devlet teşvikleri dışında sürdürülebilir finansman ortamları oluşturmak

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün müşteri kurum olarak yer aldığı ”LED ve OLED Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi” ihtiyaç başlığına yönelik, Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından çağrı duyurusu 21.05.2013 itibari ile yayınlanmış olup proje önerileri 02.08.2013 tarihinde TÜBİTAK tarafından toplanmıştır. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.

Güncel Mevzuat
-14/03/2013 Tarihli ve 6446 Sayılı “ELEKTRİK PİYASASI KANUNU” (Genel aydınlatma GEÇİCİ MADDE 6)
-27/07/2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 28720 sayılı “GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ”
-27/07/2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 28720 sayılı “ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”

24/07/2013 tarihli Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda ve “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik” (25 Mart 2014 tarih ve 28952 Sayılı) uyarınca “Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına ilişkin Usul ve Esaslar” hazırlanmış olup 23/01/2015 tarihinden itibaren Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıntılı bilgi için;
Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

Sayfa Başına Dön | Anasayfa