Tüm RES'lerin RİTM'e Bağlanması

                                                                                                              
28/05/2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 'Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği' Geçici Madde 4’te 'Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri için tesisin bağlantı anlaşmasının imzalandığı tarihte yürürlükte olan Ek-18 uygulanır. Ek-18’de yer alan Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi (RİTM) için alt yapı gerekliliklerinin düzenlendiği “E.18.9-Rüzgar Enerjisi Santrallarının İzlenmesi” bölümü, bağlantı anlaşmasının imzalandığı tarihte yürürlükte olan Ek-18’de yer almasa dahi, mevcut ve yeni tesis edilecek olan tüm rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri için uygulanır. Bu kapsamdaki üretim tesisleri kendilerine düşen görevleri 31/05/2015 tarihine kadar yerine getirir.' denilmektedir.

Sayfa Başına Dön | Anasayfa