2014 Yılında Uygulanacak Eğitim Ücretleri

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında 2014 yılında uygulanacak eğitim ücretleri Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun 26/12/2013 tarihli ve 2013/05 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Eğitim Türü
2014 Yılında Uygulanacak Eğitim Ücretleri
1. Eğitim Modülü Taban Ücretleri
600 TL
1. Eğitim Modülü Tavan Ücretleri 850 TL
2. Eğitim Modülü Taban Ücretleri
850 TL
2. Eğitim Modülü Tavan Ücretleri 1.600 TL
3. Eğitim Modülü Taban Ücretleri(Bina veya Sanayi)
1.600 TL
3. Eğitim Modülü Tavan Ücretleri(Bina veya Sanayi) 3.200 TL
Enerji Yöneticisi Sertifikası Bedeli
50 TL
Enerji yöneticisi sertifikası için Şirketlerin yetki belgesi aldıkları kurum veya kuruluşa ödeyecekleri bedel %10 (5 TL)


Kamu kurum ve kuruluşlarında enerji verimliliği ve enerji yönetimi konularında görevlendirildiği belirtilmek suretiyle Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerine katılımı ilgili kamu kurum veya kuruluşunca yazılı olarak istenen kamu personeli için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından eğitim ücreti alınmayacaktır. Söz konusu kamu personelinin enerji yöneticisi eğitimlerine ücretsiz katılımı, imkanlar çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek kontenjan ile sınırlı olacaktır.

Sayfa Başına Dön | Anasayfa