2014 Yılı Uluslararası Sanayi Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimi

                                                                                                   ÜÇÜNCÜ ÜLKE EĞİTİM PROGRAMI
                                                                                    SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM), Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (JICA) ve Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliği ile Genel Müdürlüğümüzün bugüne kadar enerji verimliliği konusunda edindiği bilgi ve tecrübeleri komşu ve bölge ülkelerine aktarmak ve dost ve kardeş bu ülkelerle bilgi alışverişinde bulunarak bölgesel işbirliklerini geliştirmek amacıyla başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkelerine yönelik olarak düzenlenen uluslararası enerji yöneticisi kurslarının 14’ncüsü 2–13 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

                                                               

2000–2005 yılları arasında Genel Müdürlüğümüz ve JICA işbirliği ile “Türkiye’de Enerji Tasarrufu Projesi” gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzün yurt çapında yürüttüğü Enerji Yöneticisi kurslarının etkinliğinin arttırılması amacıyla uygulama tesisini de kapsayan bir eğitim merkezi kurulmuştur. Proje bir yandan Japonya'dan bilgi ve teknoloji transferi sağlanırken öte yandan özellikle eğitim çalışmaları konusundaki Genel Müdürlüğümüzün alt yapısı Japon hükümetince sağlanan çeşitli ekipman ve malzeme ile desteklenmiştir. Proje kapsamında başlatılan 2002 yılından beri komşu bölge ülkelerine yönelik düzenlenen eğitimlerle Enerji Tasarrufu Eğitim Merkezi ve Uygulama Tesisimiz, Uluslararası Bölgesel Eğitim Merkezi haline gelmiştir. JICA ile Genel Müdürlüğümüz arasında yapılan değerlendirmelerde düzenlenmekte olan uluslararası kursların her yıl düzenli olarak yapılmasının yararlı olacağı düşünülmüş ve 2004 tarihinde JICA ile imzalanan bir anlaşma ile üç yıl süreli “Üçüncü Ülke Eğitim Programı Projesi” başlatılmıştır.

2002 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan, 2003 yılında Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (JICA), 2011 yılında da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)’nın katılımlarıyla üçlü işbirliği halinde yürütülen Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimlerinin, 2004–2006, 2007–2009 ve 2010–2012 dönemlerinde üçer yıllık üç program tamamlanmıştır. Hâlihazırda 2013–2015 yıllarını kapsayan dördüncü program yürütülmekte olup 2002 yılından beri yürütülen söz konusu uluslararası eğitimlerde bugüne kadar çeşitli ülkelerden toplam 262 enerji yöneticisi eğitilmiştir. 2011 yılında TİKA’nın katılımı ile ülkelerde bulunan TİKA ofisleri sayesinde eğitimin etkin bir şekilde duyurulması ve başvuruların alınmasına büyük katkı sağlanmıştır. Eğitimin ulaşım, konaklama ve kurs organizasyonu ile ilgili masrafları üç kurum arasında paylaşılmaktadır.

25 katılımcıyı aşmayacak şekilde düzenlenen 2 haftalık eğitimlere katılanların enerji verimliliği etüt tekniklerini ve uygulanabilir enerji maliyeti azaltma fırsatlarını belirlemeleri ve gerçekleştirmeleri, enerji kullanan cihaz ve ekipmanlar, ölçüm cihazları ve ölçüm metotları hakkında bilgi edinmeleri, kendi ülkelerinde enerji verimliliği sektörünün teşvik edilmesi ve Türkiye, Japonya ve katılımcı ülkeler arasında işbirliği kurma imkânlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim programı teorik ve pratik çalışmalar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. YEGM ve özel sektörden katılan uzmanlar tarafından Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimini Elektrik ve Isının Verimli Kullanımı, Enerji Verimliliği ve Çevresel Etkileri, Aydınlatmada Enerji Verimliliği, Buhar Sistemlerinde Enerji Verimliliği, Sıkıştırılmış Hava Sistemleri ve Termal Yalıtım Ölçüm Ekipmanları ve Teknikleri, Pompalama Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve Yatırımların Ekonomik Analizi konularında dersler verilmektedir. Bunlara ilaveten Fırın, Buhar Kazanları, Buhar Kapanları, Aydınlatma Sistemleri, Kompanzasyon, Sıkıştırılmış Hava Sistemleri, Fan Sistemleri ve Pompalama Sistemleri konularında YEGM uzmanları tarafından uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

Ayrıca İstanbul’a yapılan üç günlük seyahat programı kapsamında, fabrikalar ziyaret edilerek sanayide gerçekleştirilen enerji yönetimi ve enerji verimli uygulamalar gösterilmiştir. Söz konusu seyahatte teknik çalışmanın yanı sıra İstanbul’un tarihi güzelliklerini de gösteren bir gezi programı da düzenlenmiştir. Eğitim programının sonunda katılımcıların yaptıkları Aksiyon Planı sunumları ile katılımcıların eğitim sırasında edindikleri bilgi ve deneyim ile kendi kurumlarındaki aktivitelerini değerlendirilmeleri amaçlanmıştır.

Eğitim süresince kursiyerlere simültane Türkçe-İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde tercüme yapılmıştır.

Bahsi geçen uluslararası eğitim bu yıl 2–13 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu eğitime Arnavutluk, Azerbaycan, Ermenistan, Bosna Hersek, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Kırgızistan Makedonya, Moldova, Moğolistan, Sırbistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ukrayna, Afganistan, Bulgaristan, Yunanistan, Iran, Pakistan, Romanya ve Rusya’dan katılımcı davet edilmiş olup 13 ülkeden 20 kursiyerin katılımı gerçekleştirilmiştir. Ülkelere göre dağılımları şöyledir: 2 Tacikistan, 1 Yunanistan, 2 Kazakistan, 2 Arnavutluk, 2 Azerbaycan, 1 Moldova, 2 Kosova, 1 Moğolistan, 2 Ukrayna, 2 Kırgızistan, 1 İran, 1 Türkmenistan ve 1 Afganistan’dır.

                                                               

Sayfa Başına Dön | Anasayfa