2017 Yılında Uygulanacak Eğitim Ücretleri

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında 2017 yılında uygulanacak eğitim ücretleri Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun 29/12/2016 tarihli ve 2016/04 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Eğitim Türü
2017 Yılında Uygulanacak Eğitim Ücretleri (KDV Dahil)
1. Eğitim Modülü Taban Ücretleri
800 TL
1. Eğitim Modülü Tavan Ücretleri 1000 TL
2. Eğitim Modülü Taban Ücretleri
1000 TL
2. Eğitim Modülü Tavan Ücretleri 1.800 TL
3. Eğitim Modülü Taban Ücretleri(Bina veya Sanayi)
1.800 TL
3. Eğitim Modülü Tavan Ücretleri(Bina veya Sanayi) 3.600 TL
Enerji Yöneticisi Sertifikası Bedeli
50 TL
Enerji yöneticisi sertifikası için Şirketlerin yetki belgesi aldıkları kurum veya kuruluşa ödeyecekleri bedel %10 (5 TL)


Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerine, Kamu kesimi kurum ve kuruluşları tarafından görevlendirme yapılmak suretiyle gönderilenler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından ücret alınmayacaktır. Uygulamaya ilişkin usûl ve esasların ve bu suretle kullanılacak kontenjanların belirlenmesi konularında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Sayfa Başına Dön | Anasayfa