2015 Yılı Uluslararası Sanayi Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimi

                                                                                                   ÜÇÜNCÜ ÜLKE EĞİTİM PROGRAMI
                                                                                    SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM), Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (JICA) ve Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliği ile Genel Müdürlüğümüzün bugüne kadar enerji verimliliği konusunda edindiği bilgi ve tecrübeleri komşu ve bölge ülkelerine aktarmak; dost ve kardeş bu ülkelerle bilgi alışverişinde bulunarak bölgesel işbirliklerini geliştirmek amacıyla başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkelerine yönelik olarak düzenlenen uluslararası enerji yöneticisi kurslarının 15’incisi ve son eğitimi 4–15 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

                                                               

Japon Uluslararası Koordinasyon Ajansı (JICA) ile Genel Müdürlüğümüz arasında yapılan değerlendirmelerde düzenlenmekte olan uluslararası eğitimlerin her yıl düzenli olarak yapılmasının yararlı olacağı düşünülmüş ve 2004 tarihinde JICA ile imzalanan bir anlaşma ile üç yıl süreli “Üçüncü Ülke Eğitim Programı Projesi” başlatılmıştır.

2002 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan, 2003 yılında Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (JICA), 2011 yılında da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)’nın katılımlarıyla üçlü işbirliği halinde yürütülen Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimlerinin, 2004–2006, 2007–2009 ve 2010–2012 dönemlerinde üçer yıllık üç program tamamlanmıştır. 2013–2015 yıllarını kapsayan dördüncü program yürütülmekte olup 2002 yılından beri yürütülen söz konusu uluslararası eğitimlerde bugüne kadar çeşitli ülkelerden toplam 284 kişiye eğitim verilmiştir.

25 katılımcıyı aşmayacak şekilde düzenlenen eğitimlere katılanların enerji verimliliği etüt tekniklerini ve uygulanabilir enerji maliyeti azaltma fırsatlarını belirlemeleri ve gerçekleştirmeleri, enerji kullanan cihaz ve ekipmanlar, ölçüm cihazları ve ölçüm metotları hakkında bilgi edinmeleri amaçlanmakta ve eğitimlerle katılımcıların kendi ülkelerinde enerji verimliliği sektörünün teşvik edilmesi ile Türkiye, Japonya ve katılımcı ülkeler arasında işbirliği kurma imkânlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim programı teorik ve pratik çalışmalar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. YEGM ve özel sektörden katılan uzmanlar tarafından Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimi, Elektrik ve Isının Verimli Kullanımı, Enerji Verimliliği ve Çevresel Etkileri, Aydınlatmada Enerji Verimliliği, Buhar Sistemlerinde Enerji Verimliliği, Basınçlı Hava Sistemleri, Termal Yalıtım, Ölçüm Ekipmanı ve Teknikleri, Pompalama Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve Yatırımların Ekonomik Analizi konularında eğitimler verilmektedir. Bunlara ilaveten YEGM Enerji Verimliliği Uyulama Tesisinde bulunan Fırın, Açık Brülör, Buhar Kazanı, Buhar Kapanları, Aydınlatma, Kompanzasyon, Sıkıştırılmış Hava, Fan, Pompa ve soğutma ünitelerinde YEGM uzmanları tarafından uygulamalı eğitim verilmektedir.

Ayrıca İstanbul’a yapılan üç günlük seyahat programı kapsamında, fabrikalar ziyaret edilerek sanayide gerçekleştirilen enerji yönetimi ve enerji verimli uygulamalar gösterilmektedir. Söz konusu seyahatte teknik çalışmanın yanı sıra İstanbul’un tarihi ve turistik güzelliklerinin de gösterildiği bir gezi programı yer almaktadır.

Eğitim programının sonunda katılımcılar tarafından Aksiyon Planı sunumları yapılarak eğitim sırasında edindikleri bilgi ve deneyimler ile bu eğitimin ülkelerindeki aktivitelerine yansımaları değerlendirilecektir.

Eğitim süresince kursiyerlere simültane Türkçe-İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde tercüme yapılmıştır.

Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimi konulu Üçüncü Ülke Eğitim Programı 4-15 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da organize edilmiş olup, bahsi geçen uluslararası eğitime; Afganistan (2), Arnavutluk (2), Azerbaycan (2), Gürcistan (1), Kazakistan (2), Kırgızistan (2), Kosova (2), Moğolistan (2), Moldova (2), Pakistan (1), Sırbistan (1), Tacikistan (1), Türkmenistan (1) ve Ukrayna (1) olmak üzere toplam 14 ülkeden toplam 22 kişi katılmıştır.

                                                               

Sayfa Başına Dön | Anasayfa