Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı Organizasyonu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri kapsamında organize edilen en önemli etkinliklerden birisi Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’dır. 34. Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında, her yıl düzenlenen Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nın 6 ncısı 14-17 Ocak 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.6. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı açılışında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner YILDIZ, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanımız Sayın İbrahim Halil MAZICIOĞLU ve Genel Müdürümüz Sayın Yusuf YAZAR, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda katılımcı yer aldı.Forum ve fuar açılışının ardından Sayın Bakanımız Taner YILDIZ, Enerji Şartı Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Selim KUNERALP ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Sayın Yusuf YAZAR’ın katıldığı Basın Konferansı düzenlenerek, Enerji Şartı Sözleşmesi kapsamında Enerji Şartı Sekretaryası tarafından 2013 yılında yapılan “Türkiye’nin Enerji Verimliliğini Derinlemesine İnceleme Çalışması” raporu kamuoyuna duyuruldu.6. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda yurt içinden ve yurt dışından üniversite, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarından uzman kişilerin katılımı ile ülkemizde ve dünyada enerji alanında yürütülen çalışmaların, gelişmelerin paylaşıldığı, kaynaktan nihai tüketime kadar enerjinin her aşamada verimli ve etkin kullanılması için yapılan çalışmaların ve gelişmelerin ele alındığı oturumlara ilgi oldukça yoğundu. 88 konuşmacının ve etkinlik boyunca 4.000 in üzerinde izleyici ve ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşen foruma paralel olarak düzenlenen fuar etkinliğinde toplam 77 kamu, özel ve sivil toplum kuruluşunun ürün ve faaliyetleri sergilendi. Bu seneki forum ve fuarda üniversiteler, büyükşehir belediyeleri vb. kamu kurum ve kuruşlarının enerji verimliliği proje ve çalışmalarını anlattıkları oturumlar düzenlenerek bilgi ve deneyimlerini paylaşma imkânı verildi.

Ayrıca TÜBİTAK, YEGM ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile ilköğretim öğrencileri arasında resim ve öykü, orta öğrenim öğrencileri arasında enerji verimliliği konulu proje yarışması düzenlendi. Genel Müdürlüğümüz ile TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri Arası Enerji Verimliliği Proje Yarışması ile İlköğretim Öğrencileri Arası Enerji Verimliliği Konulu Resim ve Öykü Yarışmasında dereceye giren öğrenciler belirlenmiş olup 16 Ocak 2015 tarihinde Sultan Sarnıcı’nda düzenlenen 6. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı Gala Yemeği’nde Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı gecede yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Bakanlığımızın enerji politikaları çerçevesinde; enerji verimliliğinin artırılması amacıyla başarılı projelerin duyurulması ve teşvik edilmesi etkin bir politika aracı olarak değerlendirilmektedir. Bu düşünceden hareketle endüstriyel işletmelerimizin uyguladığı enerji verimli ve çevreye duyarlı projelerin ve teknolojilerin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması, endüstriyel işletmeler arasında bilgi alışverişinin artırılması, enerji verimliliği konusunda yeni ve benzer çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmalarının (SENVER) 2014 yılında 15’incisi düzenlenmiştir. Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması (SENVER-15) “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP)” ve “Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET)” olmak üzere iki ana gruptan oluşmuştur. Katılan ve dereceye giren firmalara ödülleri 17 Ocak 2015 tarihinde 6. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda verildi.Sayfa Başına Dön | Anasayfa