YEGM-TÜBİTAK Orta Öğretim Öğrencileri Proje Enerji Verimliliği Proje Yarışması

                                                              TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
                                                                                                                        VE
                                                                              ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
                                                                          YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
                 ORTAÖĞRETİM (TÜM LİSE VE DENGİ OKULLAR) ÖĞRENCİLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI
                                                                                                                    2015

Enerji Verimliliği Proje Yarışması, her yıl TÜBİTAK ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenmektedir. Bu yarışmanın amacı gençlerimizi özellikle, konut, sanayi, ulaşım ve tarım sektörlerinde, enerjinin verimli kullanılması konusunda bilinçlendirmektir. Bu amaca uygun olarak sunulan projelerin, yukarıda anılan sektörlerde, enerjinin verimli kullanılmasına, enerji tasarrufuna, enerji tasarrufunun çevreyle ilişkisi ve etkilerine yönelik olması ve Türkiye ekonomisine ülke çapında katkıda bulunabilecek, uygulanabilir önerilerden oluşması gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI
• Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenimine devam eden tüm ortaöğretim öğrencileri katılabilir.
• Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanabilir.
• Bir proje için sadece bir danışman olabilir ve danışman öğretmen istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
• Yarışmaya başvuruda bulunulacak projelerin 2015 yılı Proje Yarışmaları Kitapçığı'nda bulunan Proje Rehberi'ne(*) göre hazırlanması gerekir.
• Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan eleneceklerdir.
• TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılan öğrenciler aynı proje ile bu yarışmaya katılamaz.
Bu koşullara uymayan projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
• Proje Başvuru Formu(*)
• Proje Planı
• Proje Özeti (250 kelimeyi geçmemelidir)
• Proje Raporu
• Bilimsel Etik ve Projeye Katkı Beyan Formu (*)
• Proje Özeti, Proje Planı, Proje Raporu Word dosyası, Proje Başvuru Formu, Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyan Formu PDF dosyası olarak kaydedilmiş CD,
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü adresine gönderilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
• Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, ilgili jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede sözlü sunum için uygun görülen projeler Ankara’ya davet edilecektir.
• Sözlü sunuma çağırılan projeler jüriler tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat sırasında gerekli olan bilgisayar ve projeksiyon cihazı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından temin edilecektir. (Bunların dışında kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilecektir).
• Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir. Böyle olmadığı belirlenen projelerde proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamayacak ve TÜBİTAK desteklerinden yararlanamayacaktır. Ayrıca durum MEB’e bildirilecektir.

ÖDÜLLER
Değerlendirmeler sonucunda ilk üç dereceyi paylaşan öğrenciler ve danışman öğretmenlerine aşağıda belirtilen miktarda para ödülü verilecektir.

DERECE ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
Birincilik 2.000,00 - TL 1.500,00 - TL
İkincilik 1.500,00 - TL 1.200,00 - TL
Üçüncülük 900,00 - TL 900,00 - TL
Teşvik 700,00 - TL ----------

Ödül töreni, 2016 yılında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri arasında yer alacaktır.

Yapılacak sözlü sunumun yeri ve tarihi daha sonra açıklanacaktır. Ankara dışından gelecek öğrencilerin ve okul müdürlüğünce görevlendirilecek bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol paraları Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

• Proje yarışmasında dereceye giren adaylar, projelerinin alanıyla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda LYS-YGS’ye girdikleri yıl, bir kereye mahsus olmak üzere yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanacaklardır (Bkz. ÖSYS Kılavuzu).

• Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

SON BAŞVURU TARİHİ
Son başvuru tarihi 20 Şubat 2015 (Projeler bu tarihte saat 17:30’a kadar aşağıdaki adrese ulaşmış olmalıdır).
(*) Anılan rehber ve formlar http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-enerji-verimliligi-proje-yarismasi adresinden temin edilebilir.
- EKSİK VE/VEYA GEÇ BAŞVURULAR İŞLEME KONULMAYACAKTIR.
- YARIŞMADA JÜRİ KARARI ESASTIR.

BAŞVURU ADRESİ
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
Eskişehir Yolu 7. km. 06520 ANKARA
Tel: (0312) 295 52 62 Faks: (0312) 295 50 05
E-posta: bduzgun@yegm.gov.tr

Sayfa Başına Dön | Anasayfa