Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-2012) Başlangıç Toplantısı

Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-2012) Başlangıç Toplantısı16 Aralık 2015 tarihinde, Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda, Genel Müdürümüz Sayın Münib KARAKILIÇ başkanlığında, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-2012)’nın Enerji Sektörü Programının ikinci kontratı olan “Yenilenebilir Enerji Sektörünün Gelişimi için Danışmanlık Hizmetleri” başlıklı kontratının başlangıç toplantısı gerçekleştirilmiş olup toplantıya Genel Müdürlüğümüz, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve ilgili firma temsilcileri katılım sağlamıştır.

Toplantı Genel Müdürümüz Sayın Münib KARAKILIǒın açılış konuşması ana hatlarıyla:

Proje kapsamında;

Mevcut durumun ve mevzuatın incelenerek yenilenebilir enerji sektöründeki engellerin belirlenmesi ve bir yol haritası hazırlanması,

Güneş santralleri için bir izleme ve kontrol merkezi kurulması için destek alınması, fizibilitesinin gerçekleştirilmesi, vaka çalışmaları için eğitimler ve saha gezileri düzenlenmesi,

AB formatıyla uyumlu olarak yenilenebilir enerji ve kullanımının geliştirilmesine ilişkin bir eylem planı ve strateji hazırlanması,

Yatırımcıların kullanımına açılacak internet tabanlı bir fizibilite hesaplama aracı yazılımı hazırlanması,

Planlanmakta olup yapılacak bu çalışmaların ülkemizde yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerin hızlanması ve gelişimine katkıda bulunacağının ümit edildiği,

Özellikle mevcut mevzuat açısından gerekli bulunan güneş santrallerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi hususunda Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerine destek olacağı düşünülen çalışmanın sonuçlarını merakla bekliyor ve projenin bütününün hem Bakanlığımız hem de ülkemize hayırlı olmasını temenni edildiği ifade edilmiştir.

Açılış konuşmasını müteakip kontratı yürütecek firma yetkilileri tarafında projenin detayları hakkında bir sunum gerçekleştirilmiş olup proje hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Sayfa Başına Dön | Anasayfa