Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 12. Konsey Toplantısı

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA)’nın 12. Konsey Toplantısı 1-2 Kasım 2016 tarihlerinde Abu Dabi/Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilmiş olup söz konusu toplantıya Bakanlığımızdan Genel Müdürümüz Sayın Dr. Oğuz CAN ile ETK Uzmanı Muhammed Necip ERİM ve ETK Uzmanı Merve KAYSERİLİ iştirak etmişlerdir. Mezkur toplantıya ayrıca Abu Dabi Büyükelçisi Sayın Can DİZDAR da katılım sağlayarak ülkemizi temsil etmişlerdir.

                                                   

Sayın DİZDAR toplantıda söz alarak ülkemizin yenilenebilir enerjide geldiği son durum hakkında üye ülkelere bilgi vermiştir. Sayın Büyükelçimizin bu bilgilendirmesi sonrası IRENA Genel Sekreteri Sayın Adnan AMIN’in yaptığı değerlendirmede; ülkemizden övgüyle bahsederek İstanbul’da düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresinde Sayın Bakanımız ile yaptığı görüşmeye değinmiş ve çok memnun kaldığını konseye aktarmıştır. Ayrıca Sayın AMIN, önceki kongrelerde alt başlıklarda yer alan yenilenebilir enerjinin 23. Dünya Enerji Kongresinde ilk defa ana konular arasında yer aldığından ve bunda Türkiye’nin katkısının büyük olduğundan bahsederek memnuniyetlerini dile getirmiş, 23. DEK’nin bu manada önemli bir kilometre taşı olduğundan bahsetmiştir. Sayın AMIN konuşmasının devamında Türkiye’deki yenilenebilir enerji alanındaki gelişmelerin sübvansiyon olmadan bu denli hızlı olmasının diğer ülkelere örnek olması gerektiğinden ve son derece iyi olduğundan bahsederek IRENA 12. Konsey toplantısında yer almamızdan dolayı teşekkürlerini sunmuştur.Söz konusu toplantıda Genel Müdürümüz Sayın Dr. Oğuz CAN’ın üye ülkelere yaptığı konuşmalarda IRENA’nın yenilenebilir enerji ile ilgili yaptığı çalışmaları tekdir ettiklerini ve ülkemizin yenilenebilir enerjide geldiği son noktadan bahsederek hedeflere IRENA ile birlikte ulaşmak istediklerini ifade etmişlerdir. Yine aynı toplantının Asya bölgesi ile ilgili yapılan oturumunda Sayın CAN, IRENA’nın Asya için yapmış olduğu bir takım çalışmalardan bahisle IRENA’yı tebrik etmiş, Yenilenebilir Enerji kaynak alanları ile Enerji tüketim noktalarının eşleştirilmesindeki önemi, şebeke erişiminin önemi ve Türkiye’nin tecrübelerinden bahisle devam etmiş, Asya bölgesi için yapılan çalışmaların 23. DEK Istanbul toplantısında da özel başlık ile ele alınan Afrika ülkeleri için de yapılması gerektiğinden söz etmiştir. Yenilenebilir enerji gelişiminin ülke INDC’leri ile olan ilişkisinde Türkiye’nin INDC’sinde Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Alternatif Yakıtlar ve Kentsel Dönüşümün yer aldığından bahsedilmiştir.2017 yılı Konsey üyeliği için ise ülkemiz 'AB ve diğer ülkeler' grubundan nomine edilmiştir.

İrena sunumlarının linkleri aşağıda verilmiştir.
Plenary presentations (1 and 2 November 2016)
* Region in Focus - Asia
* Renewable Energy and Cities
* Implementing the Renewable Energy Components of NDCs
* The Contribution of Renewable Energy to the SDGs

Thematic side-event presentations (1, 2 and 3 November 2016)
* Decarbonisation Pathways to 2050
* Corporate Sourcing of Renewable Energy - IRENA
* Corporate Sourcing of Renewable Energy - Denmark
* IRENA-ADFD Project Facility
* RE Benefits - Leveraging Local Industries Wind and Solar
* Promoting the Use of RE and Hybrid Minigrids for Off-Grid Electrification
* RE Policies and Regulations for Private Sector RE Minigrids
* IRENA Innovation and Technology Activities on RE-based Minigrids

Sayfa Başına Dön | Anasayfa