RES Teknik Değerlendirme Formu

Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik gereği lisanssız elektrik üretim başvurularından istenen belgeler

20.10.2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesi birinci ve ikinci fıkraları gereği lisanssız elektrik üretim kapsamında yapılan rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin teknik değerlendirmelerinin yapılabilmesi için Genel Müdürlüğümüze YEPDİS üzerinden aşağıda verilen bilgi ve belgelerin sunulması gerekmektedir.

1- Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilen teknik değerlendirme bilgi formu ve MS Excel formatında hazırlanan teknik değerlendirme formu, ( Dosya Linki )
2- Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinden veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları tarafından verilen onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi.

Aşağıda verilen durumlarda başvurular olumsuz olarak değerlendirilecektir:

1- Teknik değerlendirme bilgi formunda bilgi eksikliği,
2- Santral sahasını oluşturan köşe koordinatlarının birbirini takip eden ardışık sırada olmaması,
3- Lisanssız elektrik tesisinin başka bir lisanssız ve bağdaşmaz alanlardaki tesisleri (lisanslı, YEKA …) almış üretim tesisi/tesislerini etkilemesi,
4- Başvuruda belirtilen türbin koordinatları merkez kabul edilerek yarıçapı türbin rotor kanat uzunluğu olacak şekilde çizilecek olan dairesel bir alanın, başvuruda belirtilen arazi sınırının dışına taşması hali.


Sayfa Başına Dön | Anasayfa