ÜÇÜNCÜ ÜLKE EĞİTİM PROGRAMI - SANAYİ VE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

ÜÇÜNCÜ ÜLKE EĞİTİM PROGRAMI - SANAYİ VE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ 26 EYLÜL 2016 TARİHİNDE BAŞLADI

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM), Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (JICA) ve Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliği ile Genel Müdürlüğümüzün bugüne kadar enerji verimliliği konusunda edindiği bilgi ve tecrübeleri komşu ve bölge ülkelerine aktarmak ve dost ve kardeş bu ülkelerle bilgi alışverişinde bulunarak bölgesel işbirliklerini geliştirmek amacıyla başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkelerine yönelik olarak düzenlenen uluslararası sanayide enerji verimliliği ve yönetimi kurslarının 16’ncısının açılış toplantısı 26 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Açılışta, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Fatih DÖNMEZ, JICA ve TİKA temsilcileri eğitime yönelik konuşma yaptılar. Ayrıca Eğitime katılan yabancı kursiyerlerimiz de eğitim hakkında değerlendirmelerde bulunarak teşekkürlerini bildirdiler.2000–2005 yılları arasında Genel Müdürlüğümüz ve JICA işbirliği ile “Türkiye’de Enerji Tasarrufu Projesi” gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzün yurt çapında yürüttüğü Enerji Yöneticisi kurslarının etkinliğinin arttırılması amacıyla uygulama tesisini de kapsayan bir eğitim merkezi kurulmuştur. Projede bir yandan Japonya'dan bilgi ve teknoloji transferi sağlanırken öte yandan özellikle eğitim çalışmaları konusundaki Genel Müdürlüğümüzün alt yapısı Japon hükümetince sağlanan çeşitli ekipman ve malzeme ile desteklenmiştir. Proje kapsamında başlatılan 2002 yılından beri komşu bölge ülkelerine yönelik düzenlenen eğitimlerle Enerji Tasarrufu Eğitim Merkezi ve Uygulama Tesisimiz, Uluslararası Bölgesel Eğitim Merkezi haline gelmiştir. JICA ile Genel Müdürlüğümüz arasında yapılan değerlendirmelerde düzenlenmekte olan uluslararası kursların her yıl düzenli olarak yapılmasının yararlı olacağı düşünülmüş ve 2004 tarihinde JICA ile imzalanan bir anlaşma ile üç yıl süreli “Üçüncü Ülke Eğitim Programı Projesi” başlatılmıştır.

2002 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan, 2003 yılında Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (JICA), 2011 yılında da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)’nın katılımlarıyla üçlü işbirliği halinde yürütülen Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimleri, 2004–2006, 2007–2009 ve 2010–2012 dönemlerinde üçer yıllık üç program tamamlanmıştır. Hâlihazırda 2013–2015 yıllarını kapsayan dördüncü program yürütülmekte olup 2002 yılından beri yürütülen söz konusu uluslararası eğitimlerde bugüne kadar çeşitli ülkelerden toplam 285 enerji yöneticisi eğitilmiştir. 2011 yılında TİKA’ nın projeye katılımı ile katılımcı ülkelerde bulunan TİKA ofisleri sayesinde eğitimin etkin bir şekilde duyurulması ve başvuruların alınmasına büyük katkı sağlanmıştır. Eğitimin ulaşım, konaklama ve kurs organizasyonu ile ilgili masrafları üç kurum arasında paylaşılmaktadır.

25 katılımcıyı aşmayacak şekilde düzenlenen 2 haftalık eğitimlere katılanların enerji verimliliği etüt tekniklerini ve uygulanabilir enerji maliyetini azaltma fırsatlarını belirlemeleri ve gerçekleştirmeleri, enerji kullanan cihaz ve ekipman, ölçüm cihazları ve ölçüm metotları hakkında bilgi edinmeleri, kendi ülkelerinde enerji verimliliği sektörünün teşvik edilmesi ve Türkiye, Japonya ve katılımcı ülkeler arasında işbirliği kurma imkânlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim programı teorik ve pratik çalışmalar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. YEGM ve özel sektörden katılan uzmanlar tarafından Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitiminde; Elektrik ve Isının Verimli Kullanımı, Enerji Verimliliği ve Çevresel Etkileri, Aydınlatmada Enerji Verimliliği, Buhar Sistemlerinde Enerji Verimliliği, Sıkıştırılmış Hava Sistemleri ve Termal Yalıtım Ölçüm Ekipmanı ve Teknikleri, Pompalama Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve Yatırımların Ekonomik Analizi konularında dersler verilmektedir. Bunlara ilaveten Fırın, Buhar Kazanları, Buhar Kapanları, Aydınlatma Sistemleri, Kompanzasyon, Sıkıştırılmış Hava Sistemleri, Fan Sistemleri ve Pompalama Sistemleri konularında YEGM uzmanları tarafından uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

Ayrıca İstanbul’a yapılan üç günlük seyahat programı kapsamında, fabrikalar ziyaret edilerek sanayide gerçekleştirilen enerji yönetimi ve enerji verimli uygulamalar gösterilmektedir. Söz konusu seyahatte teknik çalışmanın yanı sıra İstanbul’un tarihi güzelliklerini de gösteren bir gezi programı da yer almaktadır. Eğitim programının sonunda katılımcıların yaptıkları Aksiyon Planı sunumları ile katılımcıların eğitim sırasında edindikleri bilgi ve deneyim ile kendi kurumlarındaki aktivitelerini değerlendirmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim süresince kursiyerlere simültane Türkçe-İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde tercüme sağlanmaktadır.Bahsi geçen Uluslararası Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimi konulu Üçüncü Ülke Eğitim Programına bugüne kadar Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, İran, İsrail, Kazakistan, Kosova, Kırgızistan, Macaristan, Makedonya, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ukrayna ve Yunanistan’dan kursiyerler katılmıştır.

2016, 2017 ve 2018 yılları olmak üzere 3 yıl daha eğitimin devamı için JICA, TİKA ve Genel Müdürlüğümüz arasında müzakere zaptı imzalanmıştır. Yeni eğitim döneminde eğitime Binalarda Enerji Verimliliği de ilave edilerek eğitimin adı “Sanayi ve Binalarda Enerji Verimliliği ve Yönetimi” olarak değiştirilmiştir.

2016 yılı eğitimi 26 Eylül 2016-07 Ekim 2016 tarihleri arasında toplam 12 farklı ülkeden (Moğolistan, Bosna-Hersek, Moldova, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Tacikistan, Makedonya, Ukrayna, Kırgızistan, İran ve Afganistan) 24 katılımcı ile yapılacaktır.

Sayfa Başına Dön | Anasayfa