Uluslararası Performans Ölçüm ve Doğrulama Protokolü (UPÖDP)

Uluslararası Performans Ölçüm ve Doğrulama Protokolü (UPÖDP)

Uluslararası Performans Ölçüm ve Doğrulama Protokolü Temel Kavramlar

Bakanlığımızın yürüttüğü Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimliliği Projesi” kapsamında tercüme edilen Uluslararası Performans Ölçüm ve Doğrulama Protokolü (UPÖDP), ölçme ve doğrulamanın temel kavramlarını açıklamaktadır. Söz konusu protokol sık kullanılan terminolojiden bahsederken ölçme ve doğrulama prensipleri konusunda yönlendirme yapmaktadır. Bununla birlikte, protokolde ölçüm ve doğrulama faaliyetlerinin yer aldığı proje çerçevesi, ölçüm ve doğrulama planlarının ve tasarruf raporlarının içeriği ve gereklilikleri ve son olarak UPÖDP’ye tamamen uyumlu projelerin özellikleri anlatılmaktadır.

Uluslararası Performans Ölçüm ve Doğrulama Protokolünün amacı tasarrufların kesinliğini, güvenilirliği ve düzeyini arttırmak; uluslararası yaklaşım ve metrolojilerle işlem maliyetlerini ve ölçüm ve doğrulama planı standardizasyonu olan projelerle finansman maliyetlerini azaltmak; emisyon azaltımının ve çevre kalitesinin sağlanmasının yanında bir enerji verimliliği projesinin para tasarrufu ve verimlilik artırma hedeflerine ulaşması sağlayan sözleşme koşullarının müzakere edilmesine temel oluşturmaktadır.

Sayfa Başına Dön | Anasayfa