SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji Yöneticisi Eğitimleri
Enerji Yöneticisi Sertifikaları'nın verilmesine başlandı
Hakkımızda
Çalışmalarımız
  Enerji Verimliliği Etüdleri
 Enerji Verimliliği Eğitim
   Aracı (EVEA)
 Uluslararası Projeler
  Gönüllü Anlaşmalar Projesi
  Eşleştirme (Twinning) Projesi
 Veri Tabanı Çalışmaları
 Elektrik Motorlarında Verimlilik Çalışmaları
 San. En. Ver. Proje Yarışmalarına katılan projelerin dökümanları
Uygulama Fabrikası
Teknik Bilgi Serisi
Enerji Tasarrufu
 Koordinasyon Kurulu
Mevzuat
Adres:
EIE Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi
(National Energy Conservation Center)
Eskişehir Yolu 7. km No:166
06520
Ç
ankaya - ANKARA / TURKEY      Şube Müdür V.:
      Tel          :0312 295 52 21
      Faks         :0312 295 50 05
      E-posta      :uetm@eie.gov.tr


 

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ŞUBESİ HAKKINDA


 Ülkemizde ilk planlı enerji tasarrufu çalışmaları, 1981 yılında Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (EİE), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının direktifleri doğrultusunda başlatılmıştır. Genel Müdürlüğümüzün enerji tasarrufu faaliyetlerinin, yurt çapında daha etkili ve kapsamlı olarak yürütülebilmesi için 1992 yılı sonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, EİE bünyesinde Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi (UETM) oluşturulmuştur. Bir kamu kuruluşu olan EİE/UETM içinde yapılanan Sanayide Enerji Verimliliği Şubesi, ülke çapında enerji verimliliğinin artırılması amacıyla eğitim (Enerji Yöneticisi Kursları, Enerji Verimliliği Kursları, Eğitim Aracı Programı), etüt ve tanıtım hizmetlerinin yanısıra enerji verimliliği konusunda politika, strateji, ve mevzuat geliştirme çalışmalarıyla da ülkeye hizmet etmektedir.

 Bütün bunların yanısıra eğitim faaliyetlerini 2002 yılından itibaren uluslararası arenaya da taşıyan birimimiz her yıl en az bir kez uluslararası Enerji Yöneticisi Kursu düzenlemektedir. Çevreye olan duyarlığını enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yaptığı çalışmalarla ve çeşitli komisyonlarda aktif görevler alarak sürdürmektedir.
 
 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya-ANKARA

Telefon: 90 312 295 50 00 Faks: 90 312 295 50 05
E-posta: elektriketut@eie.gov.tr