Tübitak Projeleri

PROJE ADI
Yakıt Pilli Mikro Kojenerasyon Sistemi

PROJE NO
105G127

PROJE KULLANIM ALANLARI
Ev, site, hastane v.b alanlarda elektrik ve ısı üretimine yönelik kojenerasyon uygulamaları.

PROJE AMACI
Evsel uygulamalar için doğal gazdan hidrojen üreterek 5kWe gücünde Polimer Elektrolit Membran (PEM) tipi yakıt pili teknolojisine dayalı bir mikro kojenerasyon (mikroCHP) sistemi prototipi geliştirmektir. Projede, doğal gazdan hidrojen üretimi için küçük ölçek ototermal reformer sistemi, doğal gaz-hidrojen karışımı için katalitik yakıcı sistemi, yakıt pili bileşenlerinin ve modülünün üretimi, güç şartlandırma ve kontrol sistemleri ile yakıt pili-reformer-katalitik yakıcı-güç koşullandırma sistemlerinin entegrasyonu konularında detaylıuygulamalı Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecektir. Böylece, yakıt pili teknolojisine dayalı evsel kojenerasyon sistemleri üzerinde gerekli bilgi birikimi oluşturularak, Türkiye’de de bu alanda katma değeri yüksek teknolojik bir ürün üretilebilir duruma gelinmesi amaçlanmıştır.

                                   

Bu kapsamda, 5 kWe PEM tipi yakıt pilini besleyebilecek kapasitede bir ototermal reformer ünitesi, ototermal reformer ünitesi sonrası hidrojence zengin gaz karışımı için gaz temizleme reaktörleri, doğal gaz-hidrojen karışımı yakan ve ısıl güç üreten bir katalitik yakıcı sistemi, 5 kW PEM tipi yakıt pili modül bileşenleri, modülü ve sistemi Reformer-katalitik yakıcı-yakıt pili kontrol ve enerji şartlandırma ünitesi ve evsel mikro kojenerasyon sistem prototipi projenin ana çıktıları olacaktır. Böylece, yakıt pili teknolojisine dayalı evsel kojenerasyon sistemleri üzerinde gerekli bilgi birikimi oluşturularak, Türkiye’de de bu alanda katma değeri yüksek teknolojik bir ürün üretilebilir duruma gelinmesi amaçlanmıştır.

                                   

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURUM VE KURULUŞLAR
1- Tübitak - MAM
2- İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ)
3- Kocaeli Üniversitesi(KOÜ)
4- Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.

PROJE MÜŞTERİ KURUMLARI
1- Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

PROJE ÖZETİ
15 Aralık 2010 tarihinde proje tamamlanmış olup,Yakıt pilli mikro kojenerasyon sistemi prototipinin tasarımı, montajı, imalat ve testleri çalışmaları kapsamında, entegre sistemin proses simülasyonu ve tasarımı, prototip sistemin imalatı ve montajı gerçekleştirilmiştir.

Prototip sistemde;
Yakıt pili sisteminin ihtiyaç duyduğu CO’den arındırılmış hidrojence zengin gaz karışımı üretilmiş,
Yakıt pili sisteminde hedeflenen güçte (5,2 kWe DC) elektrik elde edilmiş,
GKS’nde, üretilen doğru akım, alternatif akıma çevrilmiş ve şebekeye geri basılmıştır.

Kontrol sistemi ile sistemin veri izleme ve kontrolü yapılmış ve otomatik acil kapama prosedürleri vasıtasıyla sistemin güvenilir bir şekilde çalışması sağlanmış ve yakıcılarda HÜS’nin buhar üretimi ve hava ön ısıtma için ihtiyaç duyduğu ısı karşılanmıştır.

                             

Sayfa Başına Dön | Anasayfa