Tübitak Projeleri

PROJE ADI
Çok Seviyeli Modüler Çevirgeç Tabanlı Sırt-Sırta Bağlı Yüksek Gerilim Doğru Akım (YGDA) Sistemi Geliştirilmesi

PROJE AMACI
Projenin amacı; Ülkemiz ile komşu ülkeler arası (iki taraflı) elektrik enerjisi alış verişine olanak sağlayacak Sırt – Sırta Bağlı (Back to Back) Statik İki Yönlü Aktif Güç İletim Sisteminin (AA/DA/AA çevirgeç sistemi) yerli imkânlarla tasarlanarak geliştirilmesidir.

PROJE KAPSAMI
Proje 15 Haziran 2014 tarihinde başlamış olup proje süresi 36 ay olarak öngörülmüştür. Bu projede, ülkemiz ile komşu ülkeler arasında enterkoneksiyona olanak sağlayacak kendinden komütasyonlu modüler çok seviyeli çevirgeç tabanlı sırt-sırta bağlı bir YGDA sistemi geliştirilecektir. Her biri 25 MW gücünde, orta gerilim (OG) seviyesinde sırt-sırta bağlanan IGBT ya da IGCT tabanlı dört adet çevirgeç birimi paralel çalıştırılarak 100 MW gücünde bir YGDA sistemi oluşturularak iki yönlü güç akışı sağlanacaktır. Sistemde kullanılacak gerilim kaynaklı çevirgeçler, modüler ve çok seviyeli yapıda olacaktır. Sırt-sırta bağlı YGDA sisteminin her iki bağlantı noktasındaki güç kalitesi parametreleri uluslararası standartlara ve ülkelerin yönetmeliklerine uygun olacaktır. Sırt-sırta bağlı YGDA sistemi iki yönlü aktif güç akışı sağlamanın yanı sıra aktif ve reaktif gücün bağımsız olarak kontrol edilebilmesine, bölgeler arası düşük frekanslı salınımların sönümlendirilmesine ve primer/sekonder frekans kontrolü gibi işlevlerin yerine getirilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. Çevirgeçlerin kontrol sistemleri sayısal tabanlı (güncel FPGA/DSP teknolojileri), gömülü yazılımı güncelleştirilebilir, açık kaynak kodlu ve esnek yapıda olacaktır.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞLAR
1- TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü
2- ADULARYA Enerji A.Ş.

PROJE MÜŞTERİ KURUMLARI
1- Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)

Sayfa Başına Dön | Anasayfa