Kapanış Toplantısı

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) ve Avrupa Birliğine üye ülkelerden Fransa ve Hollanda'nın enerji verimliliği kuruluşları olan ADEME ve SenterNovem ile yürütülen “Türkiye'de Enerji Verimliliğinin Arttırılması Eşleştirme (Twinning) Projesi kapanış toplantısı 20 Kasım 2007 tarihinde saat 9:30 – 17:00 saatleri arasında yapılmıştır.

                                   

1 Temmuz 2005 tarihinde başlatılan “Türkiye'de Enerji Verimliliğinin Arttırılması Eşleştirme (Twining) Projesi” kapsamında, Fransa ve Hollanda'nın enerji verimliliği kuruluşları olan ADEME ve SenterNovem ile yürütülen çalışmalar çerçevesinde Avrupa'daki benzerlerine uygun bir enerji verimliliği çerçevesinin Türkiye'de oluşturulmasına çalışılmıştır. Bu kapsamda, proje faaliyetleri Yasal ve Kurumsal Yapının Kuvvetlendirilmesi, Enerji Tasarrufu Potansiyellerinin Belirlenmesi ve Engellerin belirlenmesi ve Uygulamaların Desteklenmesi olmak üzere üç ana bileşen altında yürütülmüştür.

Proje ekibi tarafından proje çalışmaları ile ilgili sunuşların yapıldığı kapanış toplantısına Fransa Büyükelçisi Sayın Bernard EMIE , TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Sayın Soner AKSOY , Avrupa Komisyonu Delegasyonu Birinci Sekreteri Sayın Ulrike HAUER , Hollanda Büyükelçiliği'den Müsteşar Sayın Tom van OORSCHOT, EİE Genel Müdürü Sayın M. Kemal BÜYÜKMIHCI ve proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere EİE dışından katılan, temas kurulan, işbirlikleri geçekleştirilen ve katkıda bulunan kurum ve kuruluşlardan 94 davetli ile birlikte yaklaşık 130 dolayında katılım gerçekleşmiştir.

                                   

KAPANIŞ PROGRAMI VE SUNUŞLAR
I. Oturum - Proje Sonuçları
Proje Sonuçlarının Genel Değerlendirmesi & Enerji Verimliliği Konuları
Proje Liderleri:  Bruno CHRETIEN (ADEME) & Mehmet ÇAĞLAR (Deputy DG EIE)
Ortak Proje Lideri:  Antoinet SMITS (SENTERNOVEM)

Gerçekleştirilenler, Etkin Sonuçlar, Organizasyon ve Politikalara İlişkin Görüşler, Eksikler ve Dilekler
YED Bernard CORNUT & Üst Düzey Proje Yöneticisi & YED Muadili Erdal ÇALIKOĞLU

II. Oturum - Ortak Faaliyetler
Türkiye'nin Enerji Planlamasında EV seçeneklerini dahil etmek üzere yeni bir araç - S/C
Erdal ÇALIKOĞLU, Erol YALÇIN, Ersoy METİN, Derya AYDEMİR, Didier BOSSEBOEUF

Politika Hazırlama & İzleme Süreçlerini Desteklemek Üzere AR/Ge'nin Rolü
Doç. Dr. Mustafa TIRIS, Enerji Enstitüsü Müdürü, TÜBİTAK/MAM

Binalarda ve Toplu Taşımaya Geçiş Modellerinde Enerji Verimliliği Uygulamalarının Başında Yer Almak
Berrin AYDIN, Uluslararası İlişkiler Müdürü, Türkiye Belediyeler Birliği

Tecrübemiz, Yararları ve Bundan Sonrası
AV'da gerçekleştirilen Eğitim, Teknik Gezi & stajlara katılan 45 kişiden birkaçının görüşleri:   Murat BAYRAM (BİB), Bahar ÖZDEN (TBB), Fuat VAROL (EGO), Tolga YAKAR (DPT), EİE: Süreyya AKMAN, Halil İbrahim GÜNDOĞAN, Ersoy METİN, Süheda GÜMÜŞDERELİOĞLU, Hakkı BUYRUK, Akife YILMAZ, Derya AYDEMİR, Dilek ÖZNUR

III. Sektörel Yaklaşımlar
Sanayi Sektörü: Mevcut Durum, Sorunları, Yeni Çalışma Metotları
Erdal ÇALIKOĞLU, Yenal CEYLAN, Süheda GÜMÜŞDERELOĞLU, Teun BOLDER

Bina Sektörü: Mevcut Durum, Sorunları, Yeni Çalışma Metotları
Hakkı BUYRUK, Dilek ÖZNUR, Adel MOURTADA

Ulaştırma: Mevcut Durum, Sorunları, Yeni Çalışma Metotları
Hakkı BUYRUK, Akife YILMAZ, Jérôme CICILE

Bir Hayalimiz Var... Orta ve Uzun Vadeli Öneriler
YED Bernard CORNUT

IV. Entegre Politikalara Doğru
Fransa'da Grenelle Prosesi: Güçlü ve Yenilikçi bir Enerji Verimliliği & Çevre Politikası Geliştirmek Üzere bir Proses.. S/C
Michel HAMELIN, Uluslararası İşler Müdür Yardımcısı, ADEME

Türkiye'deki Enerji Durumu: Tarife Reformları ile EV Politika Önlemleri neden ve nasıl Birleştirilmelidir?
YED Bernard CORNUT

Sayfa Başına Dön | Anasayfa