Twinning Projesi

1 Temmuz 2005 tarihinde başlatılan 'Türkiye'de Enerji Verimliliğinin Arttırılması Eşleştirme (Twining) Projesi' kapsamında, Fransa ve Hollanda'nın enerji verimliliği kuruluşları olan ADEME ve SenterNovem ile yürütülen çalışmalar çerçevesinde Avrupa'daki benzerlerine uygun bir enerji verimliliği çerçevesinin Türkiye'de oluşturulmasına çalışılmıştır. Bu kapsamda, proje faaliyetleri Yasal ve Kurumsal Yapının Kuvvetlendirilmesi, Enerji Tasarrufu Potansiyellerinin Belirlenmesi ve Engellerin belirlenmesi ve Uygulamaların Desteklenmesi olmak üzere üç ana bileşen altında yürütülmüştür.

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) ve Avrupa Birliğine üye ülkelerden Fransa ve Hollanda'nın enerji verimliliği kuruluşları olan ADEME ve SenterNovem ile yürütülen “Türkiye'de Enerji Verimliliğinin Arttırılması Eşleştirme (Twinning) Projesi kapanış toplantısı 20 Kasım 2007 tarihinde saat 9:30 – 17:00 saatleri arasında yapılmıştır.

Dokümanlar
Proje Bilgi Notu
Proje Final Raporu
Kapanış Toplantısı

Proje Kapsamında Düzenlenen Eğitim, Seminer ve Toplantılarda Yapılan Uzman Sunuşları - GENEL
İletişim ve Bilinçlendirme Eğitimi 27 Şubat-1 Mart 2007
How to produce an effective public campaign?
One of the main objectives of ADEME : Convince & Mobilize
Energy Efficiency Communication

IEE2 Intelligent Energy Europe Bilgilendirme ve Çalışma GrubuToplantısı 20-22 Şubat 2007
IEE2 Intelligent Energy Europe
IEE2 Intelligent Energy Europe (Türkçe)

Enerji Verimliliği Etüt Programları Çalıştayı
Çalıştay Bildirgesi
Türkiye'de Enerji Yönetimi Uygulamaları ve Enerji Verimliliği Etütleri
Daha Çok İstihdam, Daha Az Enerji İthali, Daha Az Kirlilik İçin Enerji Verimliliğinin Enerji Politikalarına Dahil Edilmesi
Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Eylem Planı
Introduction to Energy Auditing in the European Union
The Organisation of Auditing in the Netherlands
The French Energy Audit Programme

30 Ocak-11 Şubat 2006 Tarihleri Arasında Fransa'nın Grenoble Şehrinde Düzenlenen 'Enerji Tasarrufu Potansiyellerinin Belirlenmesi, İndikatörler ve Modelleme Üzerine Uzmanlık Eğitimi' Sunuşları
1. Hafta - Evaluation of Energy Efficiency Trends and Potentials
Scope and Policy Implications
Indicators of energy efficiency and market analysis: the ODYSSEEMURE project
Overall indicators of energy efficiency and market analysis
Simple macro-economic indicators : energy intensities
Energy efficiency in industry: policy measures and indicators
Energy efficiency in transport: policy measures and indicators
Energy efficiency in the household and service sector: policy measures and indicators
Estimation of household energy consumption by end-use
GHG emissions : case of CO2 energy
Indicators on energy efficiency
Costs and cost-effectiveness of policy measures
Economic and financial evaluation of measures and projects
Debrifing follow-up
Methodology for Assessing energy saving potentials ; Debriefing and Follow-up
National EU ESD Workshop: Implementation of the Directive

2. Hafta - Evaluation of Medium/long-term Energy Efficiency Potentials
Introduction to end-use models
Accounting for policies and measures in end-use models
Assessing trends and potential deviations of energy efficiency indicators
Case studies on scenario
POLES Model Prospective Outlook on Long-term Energy Systems
Modelling of a French Energy System
ADEME - French Environment and Energy Management Agency General Introduction
The three methodologies for assessing the energy savings potential: the experience of France
The French energy efficiency and climate change strategies
Case studies on end-use models
Case Study 1
Case Study 2

Proje Kapsamında Düzenlenen Eğitim, Seminer ve Toplantılarda Yapılan Uzman Sunuşları - SANAYİ SEKTÖRÜ
Approach to Energy Efficiency – Cogeneration
Cogeneration for Improving Energy Efficiency: Experience from Projects in Asia
Sharing cogeneration experience of Europe
Assessment of the present status, hurdles and opportunities for developing cogeneration projects in Turkey

Proje Kapsamında Düzenlenen Eğitim, Seminer ve Toplantılarda Yapılan Uzman Sunuşları - BİNA SEKTÖRÜ
Introduction to Combined Heat and Power (CHP) and District Energy (DE)
Türkiye Kojenerasyon Derneği Sunuşu
Türkiye’de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamalarıve Yasal Durum - EPDK
Cogeneration as an important element of the European Policy for Sustainable Future
Development of CHP and District Heating in Central and Eastern Europe
COGENERATION, an economic alternative for Turkish Municipalities?
District Heating for Planners and Developers
Examples of successful CHP and District Energy Applications Around the World
Present Status, Hurdles and Opportunities for Developing Cogeneration in Turkey
Comparison of the Thermal Insulation Standard for Buildings TS 825 and International Energy Building Code
Instruments for planning and design Instruments for planning and design of efficient buildings in energy terms Energy Simulation Design tools: Energy Simulation Design tools:Comparative Overview
Presentation of the soft ware VisualDOE.3
The Energy Performance of Buildings Directive (EPBD): The Energy Certificate
The Energy Performance of Buildings Directive (EPBD): The Energy Performance Certificate
SECTOR BUILDING WORKSHOP Thermal Rehabilitation of Existing Buildings and Energy Building Code, Residential energy efficiency overview in Ankara: Characteristics of dwellings, energy consumption and where to search for energy saving?
Background of Energy Building Codes and Main technical recommendations as a necessary addition to a revised TS 825
Energy uses in the residential sector A road map to savings...
Key Figures On Buildings, Energy For Households
SECTOR BUILDING WORKSHOP Thermal Rehabilitation of Existing Buildings and Energy Building Code, Energy Efficient Measures in Residential Sector: Saving Potential in Ankara Province
Clarification Note after the building sector workshop at EIE, ANKARA, 11 July 2006 (word File)

Proje Kapsamında Düzenlenen Eğitim, Seminer ve Toplantılarda Yapılan Uzman Sunuşları - ULAŞIM SEKTÖRÜ
Demiryollar,Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH), RaylıToplu Taşım Daire Başkanlığı (RTT) Sunuşu
Türkiye’nin Enerji Tüketimi: Son Eğilimler
Towards Clean Urban Transport
GHG, ENERGY & TRANSPORTATION: THE FRENCH GENERAL FRAMEWORK
ADEME TRANSPORTATION STRATEGIES
Ulaşım Politikaları Dahilinde Enerji Tüketiminin Azaltılması ve Hava Kirliliği İle Mücadele yararına Fransa'da Yürürlükte Olan Mevzuat ve Yönetmelikler
SÜRDÜRÜLEBiLiR KENT ULAŞIM PLANLARI: HEDEFLER VE AMAÇLAR, ULAŞTIRMA VE ŞEHİRCİLİK İKİLİSİ
Diagnostic PDU Presentation
COMPANIES TRANSPORTATION PLANS (PDE)
Büyük Şehir Ana Ulaşım Planlamasının Takibi
Urban Freight - Guidelines
Projet PDU Presentation
GHG, ENERGY & TRANSPORTATION: THE FRENCH GENERAL FRAMEWORK
Seminar_EE_Transport_Havsalı
ADEME TRANSPORTATION STRATEGIES
Büyük Şehir Ana Ulaşım Planlamasının Takibi


Sayfa Başına Dön | Anasayfa