Enerji Verimliliği Alanında Teşvik ve Kredi Veren Diğer Kurum ve Kuruluşlar

TTGV'nin Yeni Çevre Destekleri
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın(TTGV) 2006 Ağustos ayında başlattığı 3 yeni destek programı ile Sanayi kuruluşlarının gerçekleştireceği Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri alanlarındaki projelere destek sağlanması hedeflenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:
Web Adresi:  www.ttgv.org.tr
Mail Adresi:  cevre@ttgv.org.tr
Telefon No:  (0312) 265 02 72

KOBİ'lerde Enerji Verimliliği Destekleri
KOSGEB tarafından hedef kitlesinde yer alan işletmelerin, enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek verilmektedir. KOSGEB' in enerji verimliliği etüt ve danışmanlık destekleri; 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD)'nden, enerji verimliliğine yönelik alacakları etüt ve danışmanlık hizmetlerine verilen destekleri kapsamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için:
Web Adresi:  www.kosgeb.gov.tr
Mail Adresi:  edm@kosgeb.gov.tr
Telefon No:  (0312) 595 28 00

Sayfa Başına Dön | Anasayfa