Örnek Bina

Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi - Örnek Bina
Çevresindeki yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan, enerjiyi etkin ve verimli kullanan Enerji Verimliliği Eğitim Binası’nın toplam alanı 275 m2 olup iki kat üzerine inşa edilmiştir.

Binada üst düzeyde ısı yalıtım teknikleri, güneş enerjisi, jeotermal (toprak kaynaklı ısı pompası) enerji sistemleri, fiber optik aydınlatma sistemi, gün ışığı kontrol sistemi,doğal aydınlatma,ısıtma/soğutma amaçlı kompozit duvar gibi yeni teknolojilere yer verilmiştir.

Binanın ısıtma ve soğutma ihtiyacının tamamı ile elektrik enerjisini ihtiyacının bir kısmı bu sistemlerle sağlanacak olup fosil yakıt kullanılmamaktadır.

                                                     

Toplam bedeli 300 000 TL olan Örnek Binanın 100 000 TL’lik bölümü (pencere, cam, tuğla, kiremit ve yalıtım malzemeleri) sponsor firmalar tarafından temin edilmiştir.

Binanın kullanım amaçlarından başlıcaları, “Binalarda Sertifikalı Enerji Yöneticileri” yetiştirilmesi ve “Halkın Bilinçlendirilmesi” olarak belirlenmiştir.

Binalarda Enerji Yöneticileri Eğitimi Nisan 2006’da bu eğitim binasında başlatılmış olup her eğitim dönemi 10 iş günü olmak üzere 42 adet eğitimde 934 kursiyere Bina Enerji Yöneticisi eğitimi verilmiştir. Katılan kursiyerler eğitim salonlarında derslerin teorik ve uygulamalı bölümlerini, binalarda enerjinin verimli kullanılabilmesi için alınacak tedbirleri ve yeni teknolojileri kapsayacak eğitimleri alarak, yapılan uygulamaların sonuçlarını da değerlendirebilmektedirler. Ayrıca, binada bulunan elektrikli cihazlar, yapı malzemeleri ve maketler üzerinde verimli/verimsiz durumlar için dizayn edilmiş maket ve demonstrasyon setleri üzerinde uygulamalar gösterilmektedir.

Güneş Kollektörleri ve Güneş Pilleri
Vakum borulu güneş kollektörleri ile binanın sıcak su ihtiyacı karşılanmaktadır.

                                                                                   

5 kW gücündeki güneş pilleri, bina için gerekli olan elektriğin tamamına yakınını karşılayabilmektir.

Tromb Duvarı ve Sera
Binanın güneyine yerleştirilen tromb duvarı ve sera bölümü ile kışın ısı ihtiyacının bir kısmı güneş enerjisinden sağlanmaktır.

                                                       

Özel low-e kaplamalı camlar vasıtasıyla Tromb duvarı ve sera bölgesinde hapsedilen sıcak hava bu bölgede yukarı doğru hareket etmekte ve bir otomatik kontrol sistemiyle kumanda edilen hava kanalı vasıtasıyla iç ortama aktarılmaktadır. Sıcak hava ısısını iç ortama bıraktıktan sonar nispeten daha ılık bir hava olarak alt bölgede bulunan dönüş kanalı ile tekrar tromb duvar bölgesine gelmektedir. Bu hareket güneş enerjisinin yararlı olduğu sürece sürekli olarak devam etmektedir.

Toprak Kaynaklı Isı Pompası
Binanın ısıtma ihtiyacının büyük bir kısmı ve soğutma ihtiyacının tamamı toprak kaynaklı ısı pompası tarafından karşılanacaktır.

Isı pompası 80 metre derinliğinde açılan 3 adet kuyu vasıtasıyla yaz ve kış şartlarında 8-10?C olan toprak ısısından yararlanmakta ve mevsime göre sıcak veya soğuk akışkanın ısısını fancoiller vasıtasıyla iç ortama göndererek binanın ısıtma veya soğutma ihtiyacını karşılamaktadır.

                                                                                               

Performans katsayısı ortalama 5 olan ısı pompasına 4,6 kW elektrik enerjisi verildiğinde 18 kW gücünde enerji elde edilebilmektedir.

Isı Yalıtımı
Binanın zemin, tavan ve duvarlarında mantolama sistemiyle ısı yalıtımı uygulanmış, pencereler Low-E kaplamlı ve 16 mm hava boşluklu ısıcam konfor serisi camların yalıtım özellikli plastik çerçevelerden oluşan sistemle birleştirilmesiyle yapılmıştır.

İç kısımda içerisinde vakumlu kürecikler bulunduran ve bu özelliği ile yalıtıma katkı sağlayan özel boya kullanılmıştır.

                                                               

Bu binadaki ısı kayıpları, yalıtımsız olan benzer bir binaya gore en az % 70 daha az gerçekleşmektedir.

Bina Yapısı
Binanın dış cephesinde düşey delikli tuğla üzerine 6 cm yalıtım malzemesi kaplanarak uygulanmış, iç bölme duvarlarda yatay delikli tuğla kullanılmıştır.

                                                               

Aydınlatma
Binanın alt kat fuaye bölümünde fiber optik aydınlatma sistemi uygulanmıştır. Bu sistemde fiber optik kablolar vasıtasıyla tek noktadaki ışık binanın her yerine ulaşacak şekilde dağıtılmakta ve verimli bir aydınlatma sağlanmaktadır.

                                                               

Alt kat fuaye bölümü hariç binanın tamamında elektronik balastlı T5 armatürler kullanılmış, eğitim salonunda gün ışığı kontrollu ve kısılabilir aydınlatma sistemi yer almıştır.

Gün ışığı kontrol sistemi aydınlatma için gün ışığının yeterli olması durumunda devreye girmemekte, gün ışığının yetersiz olması durumunda ise gerektiği kadar ışığı ortama vermektedir.

                                                                                     

Bu uygulama ile aydınlatmada kullanılan enerjide %75’e varan tasarruf sağlanmasının yanı sıra kaliteli bir aydınlatma düzeyi de elde edilmiş olmaktadır.

Toprak Isısını Yayan Kompozit Duvar Paneli
Isı pompası ile ilgili enerji çevrimindeki verimliliği artırmak üzere, tanıtım amaçlı modüler kompozit duvar paneli uygulanmış olup yeni teknoloji ürünü olan bu sistemin en büyük özelliği düşük sıcaklık aralıklarında çalışarak ısıtma ve soğutma yapabilmesi ve nem oranını dengeleyerek konforlu bir ortam oluşturmasıdır. Aynı zamanda bu sistem içerisine bir duvarda bulunan telefon hattı, elektrik pirizi, aydınlatma gereçleri de yerleştirilebilmektedir.

                                                               

Kompozit duvar paneli, ısı pompasından elde edilen soğuk veya sıcak akışkan vasıtasıyla uygun şartlara getirdiği havayı üzerinde bulunan küçük hava deliklerinden ortama vermekte ve tüm yüzeye dağıtılarak iç ortamahavanın verilmesi nedeniyle konforlu bir iklimlendirmeyi gerçekleştirmektedir.

Minyatür Bina
Uygulamalı eğitim salonunda bulunan biri yalıtımlı, diğeri yalıtımsız olan iki adet bina maketi bulunmaktadır.

Her iki binanın aynı şartlarda soğutulması/ısıtılması sağlanacak ve binaların enerji ihtiyaçları, bina maketlerinin içerisinde ve dışında bulunan sıcaklık ölçme cihazları ve portatif ölçme cihazları vasıtasıyla ölçümler yapılarak belirlenebilecektir.

                                                                                           

Ölçümler sonucunda her iki binanın performansı eğitime katılanlarla birlikte değerlendirilebilecektir.

Pencere Sistemleri
Tek camlı, çift camlı ve kaplamalı çift camlı pencere sistemlerinin ısı geçişine karşı davranışları ve güneş ısısı ile ışığını geçirme kabiliyetleri iki ayrı sistem üzerinde verilmektedir.

                                                               

Her iki sistemde de, ölçme cihazları kullanmak suretiyle ve/veya dokunarak hissetme yoluyla edinilen sonuçlar katılımcılarla paylaşılarak ve bilgilendirmeler yapılmaktır.

Isı Pay Ölçer
Gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bu sistem ile tek merkezden sayaçlı merkezi sistemlere göre %50’nin üzerinde tasarruf sağlanabilmektedir.

                                                               

Her bağımsız birim daire sayısına gore bölünen oranda değil tükettiği kalori kadar ödeme yapacağından hem daha adil bir ödeme sistemine kavuşacak hem de kendi kullandığı enerjiyi daha verimli kullanmak için gayret gösterecektir. Ayrıca, bu sisteme ilave olarak imal edilen bir eşanjör sistemiyle de ısıtma hattından sıcak kullanım suyu elde edilebilmektedir.

Fan Coil Otomasyonu
Fan Coil ünitelerinde iki yollu termostatik vanalar kullanılmakta, tüm sistem bilgisayar üzerinden bir yazılım ile kontrol edilebilmektedir.

                                                                                 

Aydınlatma Sistemi
Binanın bir duvarında yer alan aydınlatma cihazları sergilenmekte, ayrıca verimli ve verimli cihazlar arasındaki enerji tüketim farklılıkları dijital göstergelerle gösterilecektir.

Buzdolabı
A sınıfı ile standart buzdolabınının enerji tüketimleri ölçülerek, enerji verimlilik sınıfı daha yüksek cihazların standart cihazlara oranla enerji tüketimleri gösterilmekte, böylece verimli cihaz kullanmakla elde edilebilecek tasarruf hesaplanbilmektedir.

Ayrıca Uygulamalı eğitim salonunda bulunan demo setlerin yanı sıra; Yalıtımlı Ahşap Bina Maketi, Yalıtım Uygulamaları Maketi, Plastik Pencere Maketi vb. Görsel amaçlı maketler sergilenmektedir.

Sayfa Başına Dön | Anasayfa