Teknik Bilgi Serisi

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen, Genel Müdürlüğümüzün Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Türkiye Ofisleri ile birlikte yürütücülüğünü üstlendiği, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) paydaşları arasında yer aldığı 'Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi' kapsamında hazırlanan 'Endüstriyel Sistemlerde Optimizasyon: Basınçlı Hava Sistemleri, Buhar Sistemleri, Fan Sistemleri ve Pompa Sistemleri' kitaplarının PDF versiyonlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
BBTY Uyarlama Raporu
BBTY Uygulama Kılavuzu
BBTY Performans ve Öncelikleri

1. Ön enerji tasarrufu etüdü
2. Yönetimin destek ve katkısı
3. Enerji muhasebesi
4. İzleme ve değerlendirme
5. Personelin eğitilmesi
6. Verilerin grafik üzerinde gösterilmesi
7. Spesifik enerji tüketiminin hesaplanması
8. Ana ekipmanlarınızla ilgili verileri ayrı saklayın
9. Fabrika performasının kontrolu için basit istatistiksel metodların denenmesi
10. Havanın etkisini gözönüne alın
11. Maliyeti kontrol edin 'buhar'
12. Maliyeti kontrol edin 'enerji tasarrufu yatırımları ile karlılığın arttırılması'
13. Maliyeti kontrol edin 'yakıt kalorifik değerleri'
14. Sıvı yakıtlı kazanların kontrolu ve verimlerinin iyileştirilmesi
15. Gaz yakıtlı kazanların kontrolu ve verimlerinin iyileştirilmesi
16. Kömür yakıtlı kazanların kontrolu ve verimlerinin iyileştirilmesi
17. Fazla havanın kontrolu
18. Kazanlarda blöf miktarının azaltılması
19. Su tarafındaki kazan borularının temiz tutulması
20. Isı transfer yüzeylerinin temiz tutulması
21. Blöften ısı geri kazanımı
22. Baca gazlarından ısı geri kazanımı
23. Kömür yakıtlı kazanların uygun şekilde çalıştırılması
24. Buhar kaçaklarının giderilmesi
25. Buhar borularının izolasyonu
26. Buhar kapanlarının kontrolu ve onarılması
27. Kondensatın kazana geri gönderilmesi
28. Buhar kayıplarının azaltılması
29. Elektrik faturalarında tasarruf
30. Güç faktörünü düzeltme
31. Düşük yüklü motorların değiştirilmesi

Sayfa Başına Dön | Anasayfa