Mevzuat

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
Resmi Gazete Tarihi:02.05.2007 Resmi Gazete Sayısı:26510
İndir

ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ
Resmi Gazete Tarihi:25.02.2012 Resmi Gazete Sayısı:28215
Türkçe - İndir  /  İngilizce - İndir

YÖNETMELİKLER
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:25.04.2014 Resmi Gazete Sayısı:28952
İndir

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:27.10.2011 Resmi Gazete Sayısı:28097
İndir

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:20.04.2011 Resmi Gazete Sayısı:27911
İndir

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi:15.06.2010 Resmi Gazete Sayısı:27612
İndir

Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmelikte (94/2/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:21.05.2010 Resmi Gazete Sayısı:27587
İndir

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:17.04.2009 Resmi Gazete Sayısı:27203
İndir

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi:05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı:27075
İndir-Ekler

Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:09.06.2008 Resmi Gazete Sayısı:26901
İndir

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:05.06.2008 Resmi Gazete Sayısı:26897
İndir

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:14.04.2008 Resmi Gazete Sayısı:26847(Mükerrer)
İndir

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:08.10.2007 Resmi Gazete Sayısı:26667
İndir

Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:11.06.2007 Resmi Gazete Sayısı:26549
İndir

Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:14.12.2006 Resmi Gazete Sayısı:26376
İndir

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:14.06.2003 Resmi Gazete Sayısı:25138
İndir

TEBLİĞLER
Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (SIRA NUMARASI: 2015/1)
Resmi Gazete Tarihi:07.02.2015 Resmi Gazete Sayısı:29260
İndir

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (SIRA NUMARASI: 2015/2)
Resmi Gazete Tarihi:07.02.2015 Resmi Gazete Sayısı:29260
İndir

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(TEBLİĞ NO: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 2014/3)
Resmi Gazete Tarihi:25.09.2014 Resmi Gazete Sayısı:29130
İndir

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu MaddesineGöre 2014 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2014/2)
Resmi Gazete Tarihi:28.01.2014 Resmi Gazete Sayısı:28896
İndir

Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2014/1)
Resmi Gazete Tarihi:28.01.2014 Resmi Gazete Sayısı:28896
İndir

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2013 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2013/3)
Resmi Gazete Tarihi:13.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28558
İndir

Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri İle Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2013/2)
Resmi Gazete Tarihi:13.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28558
İndir

Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/4'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)(Sıra No:2013/1)
Resmi Gazete Tarihi:05.01.2013 Resmi Gazete Sayısı:28519
İndir

Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/5'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)(Sıra No:2012/6)
Resmi Gazete Tarihi:10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı:28463
İndir

Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/5)
Resmi Gazete Tarihi:18.09.2012 Resmi Gazete Sayısı:28415
İndir-Ekler

Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/4)
Resmi Gazete Tarihi:25.07.2012 Resmi Gazete Sayısı:28364
İndir

Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/3)
Resmi Gazete Tarihi:03.07.2012 Resmi Gazete Sayısı:28342
İndir-Ekler

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ(Sıra No: 2012/2)
Resmi Gazete Tarihi:19.01.2012 Resmi Gazete Sayısı:28178
İndir

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesine Göre Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ve Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ(Sıra No: 2012/1)
Resmi Gazete Tarihi:19.01.2012 Resmi Gazete Sayısı:28178
İndir

İLGİLİ TEBLİĞLER
Ev Tipi Ampullerin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ
İndir

Ev Tipi Çamaşır Makinalarının Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ
İndir

Ev Tipi Bulaşık Makinalarının Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ
İndir

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinalarının Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ
İndir

Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinalarının Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ
İndir

Ev Tipi Elektrik Fırınlarının Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ
İndir

GENELGELER
Kamuda Akkor Lambaların Değiştirilmesi ile İlgili Başbakanlık Genelgesi(2008–19)
Resmi Gazete Tarihi:13.08.2008 Resmi Gazete Sayısı:26966
İndir

2008 Enerji Verimliliği Yılı ile İlgili Başbakanlık Genelgesi(2008–2)
Resmi Gazete Tarihi:15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı:26788
İndir

2008 Enerji Verimliliği ile İlgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genelgesi(2008–1)
Resmi Gazete Tarihi:--------------- Resmi Gazete Sayısı:--------
İndir

Sayfa Başına Dön | Anasayfa