Lisanssız RES Teknik Değerlendirme Sonuçları

Lisanssız RES Teknik Değerlendirme Sonuçları

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 7’nci maddesi onuncu fıkrasında “Teknik değerlendirmesi uygun bulunan başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar YEGM internet sayfasında ilan edilir. İlan edilen rüzgar enerjisine dayalı başvuru sahipleri Teknik Etkileşim İzni için TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne başvuruda bulunur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge YEGM’in ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde YEGM'e sunulur. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne Teknik Etkileşim İzni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin Teknik Etkileşim İzni sonucuna kadar bekletilmesi için,


YEGM tarafından İlgili Şebeke İşletmecisine bildirilir. İlgili Şebeke İşletmecisince (a) bendi kapsamındaki başvurular reddedilir.” hükmü amirdir. Özellikle rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi başvuru sahiplerinin mağduriyetlerinin oluşmaması adına Genel Müdürlüğümüz internet sitesini takip etmeleri faydalı olacaktır.

Her ay teknik değerlendirmesi Genel Müdürlüğümüzce uygun bulunan rüzgar enerjisine dayalı başvurulara ait teknik değerlendirme raporları aşağıdaki linkte yer almakta olup organize sanayi bölgelerinde yer alan başvurular bölgede görevli şebeke işletmecisinin linkinde yer almaktadır.

1- Mart 2016 ( Göster >> )
2- Nisan 2016 ( Göster >>)
3- Mayıs 2016 ( Göster >>)
4- Haziran 2016 ( Göster >> )
5- Temmuz 2016 ( Göster >> )
6- Ağustos 2016 ( Göster >> )
7- Eylül 2016 ( Göster >> )
8- Ekim 2016 ( Göster >> )
9- Kasım 2016 ( Göster >> )
10- Aralık 2016 ( Göster >> )
11- Ocak 2017 ( Göster >> )
12- Şubat 2017 ( Göster >> )
13- Mart 2017 ( Göster >> )
14- Nisan 2017 ( Göster >> )
15- Mayıs 2017 ( Göster >> )
16- Haziran 2017 ( Göster >> )
17- Temmuz 2017 ( Göster >> )
18- Ağustos 2017 ( Göster >> )
19- Eylül 2017 ( Göster >> )
20- Ekim 2017 ( Göster >> )
21- Kasım 2017 ( Göster >> )
22- Aralık 2017 ( Göster >> )
23- Ocak 2018 ( Göster >>
24- Şubat 2018 ( Göster >>)


Sayfa Başına Dön | Anasayfa